ދުނިޔެ

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ޒުވާނުންގެ ދުވަހެެވެ. ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ޒުވާނުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ. ބައިނަލް އަޤްވާމީ…

މުރުސީއާ އެކު މިސްރުން ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި އުންމީދު ކަފުންކޮށް ވަޅުލައިފި

މިސްރުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން އިންތިހާބު ކުރެވުނު ހަމައެކަނި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުރުސީ ޢީސާ އަލް ޢާޔާތު އަވަހާރަވި ހަބަރާ އެކު މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް…

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: މުސްލިމަކު ކުރި ކަމެއް ނަމަ 5 ގުނައަށް ހުޅަނގުގެ މީޑިއާއިން އެވާހަކަ ދައްކާ – ދިރާސާ

މާތްﷲ އެކަލާންގެ ދިނާގެން އުންމަތުގެ ރަސޫލާ މުޙަމަދު (صلى الله عليه وسلم ) ފޮނުވީއްސުރެ މި ދީނުގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ދީނުގެ އަދުއްވުން ކެނޑި ނޭޅި…

ތުރުކީގައި ސާނަވީ މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ޑާވިންގެ އިވޮލިއުޝަން ތިއަރީ ކިޔަވައިދިނުން ހުއްޓާލަނީ

18 ވަނަ ޤަރުނުގެ ސައިންސްވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޗާލްސް ޑާވިންގެ އިވޮލިއުޝަން ތިއަރީ ތުރުކީގެ ސާނަވީ މަދަރުސާގެ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުން ހުއްޓާލަން އެ ޤައުމުން ނިންމައިފިއެވެ. ތުރުކީން މިހާރު…

ސައުދީ, ޔޫއޭއީ, ބަހުރެއިން އަދި މިސްރުން ޤަތަރާ ހާރިޖީ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓް, ސައުދީ އަރަބިޔާ, މިސްރު އަދި ބަހްރެއިނުން ޤަތަރާއި ހާރިޖީ ގުޅުން ކަނޑާލައިފިއެވެ. އެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ޤަތަރުގައި ތިބި އެގައުމުތަކުގެ ހާރިޖީ މަޤާމުތަކުގެ…

“މެދުއިރުމަތީގައި ސުލްޙަ ގާއިމު ކުރުމަށް ޓްރަންޕަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދެން” – ސައުދީ ރަސްގެފާނު

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ކިންގް ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަންޕަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސައުދީ ޕުރެސް އެޖެންސީއާ ހަވާލާދީ…

އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްއަކަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަންޕް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރިޕަންލިކަން ޕަޓީގެ ކެނޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަންޕް ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިއެވެ. ޓުރަންޕް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މި ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ފޯރިގަދަ އަދި ވާދަވެރި ކެންޕޭނަކަށް ފަހު…

ސައިސްސްވެރިން ބުނަނީ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުންނަކީ 2 މޮޔައިން ކަމަށް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކެންޕޭން ކުރަމުންދާ އެގައުމުގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓް ބިލިއަނަރ ޑޮނަލްޑް ޓްރަންޕް އަދި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ…

އައިއެސްގެ އަތުން އިރާގުގެ މޮސޫލް އަތުލުމަށް ކުރަމުންދިޔަ ހަނގުރާމަ ފޭސްބްކުގައި ލައިވްސްޓްރީމްކޮށްފި

އިރާގުގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އައިއެސް އައިއެސްގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އެންމެ ފަހު ސިޓީ ކަމުގައިވާ މޮސޫލްއަށް މިއަދު އިރު އަރައިގެން އިރާގު ސިފައިންނާއި ކުރުދީންގެ ޕެޝްމާގާ…

3 ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަން ފަށައިފި ކަމަށް ތަޖުރިބާ ކާރުން ބުނަން ފަށައިފި

ސޫރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ގޮތް ނޭގޭ އެތައް ބަޔަކާ އެމެރިކާ ފަދަ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން ވަދެ ބަދަލު ކުރެވެމުންދާ ހަމަލާ ތަކުގައި ނުހައްގުން…
Close