ރަށު ކުޅިވަރު

ބޮޑެތި ޓްރާންސްފަރ ތަކެއް، ކުޅުންތެރިން އިންތިޒާރުކުރަނީ މުބާރާތަކަށް

ރ.އުނގޫފާރަކީ ފުޓްސަލްގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެދިފައިވާ އަދި އުފެދެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅި…

ތިޔަމަސް އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2020 – އަމީގޯސް އާއި ޑިކެޑް ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވެސްޓްބީޗް ތިޔަމަސް އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ގެ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ތައް ދި އަމީގޯސް އާއި ޑިކެޑް އިން ހޯދައިފިއެވެ. މިދެޓީމް ފައިނަލްގެ ޖާގަ…

ތިޔަމަސް އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް – ސެމީގައި އަމީގޯސް އާއި އޮރި އަދި ޑިކެޑް އާއި ބީސީ ބޯއީސް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވެސްޓްބީޗް ތިޔަމަސް އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ގެ ސެމީގެ ޖާގަ ތައް ޑިކެޑް، ޓީމް އޮރި، ދި އަމީގޯސް އާއި ބީސީ ބޯއީސް އިން…

“ވެސްޓްބީޗް ތިޔަމަސް އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2020” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވާނެ

ތިޔަމަސް އެކްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް “ވެސްޓްބީޗް ތިޔަމަސް އެކްސް 2020” ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވާނެއެވެ. މި މުބާރާތަކީ…

“ވެސްޓްބީޗް ތިޔަމަސް އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2020” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތިޔަމަސް އެކްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް “ވެސްޓްބީޗް ތިޔަމަސް އެކްސް 2020” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ބުރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޓީމްތައް ރަޖިސްޓާރ…

އުނގޫފާރުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

އުނގޫފާރުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ އުނގޫފާރު އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯ ކޯޓަށް ބެޑްމިންޓަން ކުޅުމަށްދާ ޒުވާނުން…

އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެމްއޯޔޫގައި ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނާ އެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެމްއޯޔޫ އެއްގައި އުނގޫފާރު ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރެޝަނާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެމްއޯޔޫގައި ސޮއެކުރުން އޮތީ މެންދުރު ތިނެއްޖެހިއިރު…

ފައިނުގެ ފޭސް ކަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް އަލީ އުނައިސް “އުންނި”

ރ.ފައިނުގެ ފޭސް ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ފޭސްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2019 ގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އުނގޫފާރު އެފްސީގެ…

ކްލަބު ޔޫތު ސްޓަރ އިން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓުބޯޅަ ކޯޗިންކޭމްޕް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ރ އުނގޫފާރު ކުލަބް ޔޫތު ސްޓަރ އިން ކުރިއަށްގެންދާ، އެކުލަބުގެ 5 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޭމްޕް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި ކޯޗިން ކޭމްޕް ފެށުމުގެ…

ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުން ބެޑްމިންޓަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އުނގޫފާރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ގުޅިގެން ބެޑްމިންޓަން ޝަޓަލް ޓައިމް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އިއްޔެ މެންދުރުފަހު…
Close