ރަށު ކުޅިވަރު

ވެސްޓް ބީޗް ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް ގެ ސެމީގެ ޖާގަތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެ

އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީ ސެންޓަރުން ކުރިއަށް ގެންދާ “ވެސްޓް ބީޗް ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021” ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ޖާގަތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް އޭ އިން…

ވެސްޓް ބީޗް ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް – ފުރަތަމަ މެޗް ޓީމް އޮރި އަދި ކޭޑީއެފްޓީ

އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީ ސެންޓަރުން ބާއްވާ “ވެސްޓް ބީޗް ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021” ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގުރުއަތު ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީ ސެންޓަރުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި…

“ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021” ގައި ބައިވެރިވީ 7 ޓީމް

އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީ ސެންޓަރުން ބާއްވާ “ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021” ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވިއިރު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 7 ޓީމެވެ. އެއީ…

“ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021” ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީ ސެންޓަރުން ބާއްވާ “ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021” ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގައި ފެށުމަށް ތާވަލް…

އަހަރީ ދުވަހުގެ މެޗް އުފާ އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިންގ އެވެއަރނަސް އެސޯސިއޭޝަން (އުފާ) ގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު އެކުވެރި ކަމުގެ…

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި އުނގޫފާރު އަދި ކެނދިކުޅުދޫ މާދަމާ ބައްދަލުކުރަނީ

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި އުނގޫފާރު އެފްސީ އާއި ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް މާދަމާ ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. ކެނދިކުޅުދޫ…

ބޮޑެތި ޓްރާންސްފަރ ތަކެއް، ކުޅުންތެރިން އިންތިޒާރުކުރަނީ މުބާރާތަކަށް

ރ.އުނގޫފާރަކީ ފުޓްސަލްގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެދިފައިވާ އަދި އުފެދެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅި…

ތިޔަމަސް އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2020 – އަމީގޯސް އާއި ޑިކެޑް ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވެސްޓްބީޗް ތިޔަމަސް އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ގެ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ތައް ދި އަމީގޯސް އާއި ޑިކެޑް އިން ހޯދައިފިއެވެ. މިދެޓީމް ފައިނަލްގެ ޖާގަ…

ތިޔަމަސް އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް – ސެމީގައި އަމީގޯސް އާއި އޮރި އަދި ޑިކެޑް އާއި ބީސީ ބޯއީސް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވެސްޓްބީޗް ތިޔަމަސް އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ގެ ސެމީގެ ޖާގަ ތައް ޑިކެޑް، ޓީމް އޮރި، ދި އަމީގޯސް އާއި ބީސީ ބޯއީސް އިން…

“ވެސްޓްބީޗް ތިޔަމަސް އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2020” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވާނެ

ތިޔަމަސް އެކްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް “ވެސްޓްބީޗް ތިޔަމަސް އެކްސް 2020” ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވާނެއެވެ. މި މުބާރާތަކީ…
Close