ރަށު ކުޅިވަރު

އުނގޫފާރުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

އުނގޫފާރުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ އުނގޫފާރު އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯ ކޯޓަށް ބެޑްމިންޓަން ކުޅުމަށްދާ ޒުވާނުން…

އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެމްއޯޔޫގައި ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނާ އެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެމްއޯޔޫ އެއްގައި އުނގޫފާރު ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރެޝަނާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެމްއޯޔޫގައި ސޮއެކުރުން އޮތީ މެންދުރު ތިނެއްޖެހިއިރު…

ފައިނުގެ ފޭސް ކަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް އަލީ އުނައިސް “އުންނި”

ރ.ފައިނުގެ ފޭސް ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ފޭސްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2019 ގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އުނގޫފާރު އެފްސީގެ…

ކްލަބު ޔޫތު ސްޓަރ އިން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓުބޯޅަ ކޯޗިންކޭމްޕް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ރ އުނގޫފާރު ކުލަބް ޔޫތު ސްޓަރ އިން ކުރިއަށްގެންދާ، އެކުލަބުގެ 5 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޭމްޕް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި ކޯޗިން ކޭމްޕް ފެށުމުގެ…

ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުން ބެޑްމިންޓަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އުނގޫފާރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ގުޅިގެން ބެޑްމިންޓަން ޝަޓަލް ޓައިމް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އިއްޔެ މެންދުރުފަހު…

ޑީސީ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރ އަތޮޅު ޕޮލިސް ހޯދައިފި

ނޯތު ޑިވިޝަންގެ ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި “ޑީސީ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019” ރ އަތޮޅު ޕޮލިސް ޓީމު…

ޑީސީ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019 ގެ ފައިނަލަށް ރ އަތޮޅު އަދި ބ އަތޮޅު ޕޮލިސް

ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނޭ ނ، ރ، ބ އަދި ޅ  އަތޮޅު ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ މެދުގައި އުނގޫފާރު ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ “ޑީސީ…

ބ އަތޮޅު ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ރ އަތޮޅު ޕޮލިސް ފައިނަލްގެ ޖާގައަކަށް ކުރާ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ 4 އަތޮޅު ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ މެދުގައި އުނގޫފާރު ގައި ކުރިއަށްދާ “ޑީސީ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019” ގެ ހަތަރު ވަނަ…

އެއްމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޅ އަތޮޅު ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ރަނަރަޕް ނ އަތޮޅު ޕޮލިސް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ 4 އަތޮޅު ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ މެދުގައި އުނގޫފާރު ގައި ކުރިއަށްދާ “ޑީސީ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019” ގެ ތިން ވަނަ…

އެންޕީޑީ ކޮމްބައިން ޓީމު އަތުން ބ އަތޮޅު ޕޮލިހަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

މިއަދު ހަވީރު ފެށި “ޑީސީ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019” ގެ ދެވަނަ މެޗު ބ އަތޮޅު ޕޮލިސް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ބ އަތޮޅު ޕޮލިސް…
Close