ރިޕޯޓް

ވާދޫ ޓުއާރސްއިން ގެނެސްދެނީ: “ކާކުހެ ނާންނާނީ ނަލަނަލަ ވާދޫ މީ!”

ރ. ވާދޫ: ރ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށެކޭ އެއްފަދައިން މި ރަށަކީ ވެސް މުރަކައިގެ ދޮންވެލިން އުފެދިފައިވާ ޖަޒީރާ…

މުޞީބާތުގެ މި ވަގުތުގައި މި ކުދިންގެ މަތިން ހަނދާންނައްތާ ނުލާތި

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ އައިސް ބައްދަލު ކުރި އިރު މުޅި ދުނިޔެ މި ވަނީ ހީވެސް ނުކުރާހާ ބޮޑު މުޞީބާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. ސީނު ކަރައިން…

ފުރާނަ އަށްވުރެ އެހެންކަންކަން މުހިއްމުވާ ބަޔަކަށް ރައްކާތެރިކަން ގަދަކަމުން ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ.

ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން މިއަދު ފެންނަނީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލާއާފާތުން ސަލާމަތް ވުމަށް ކެނޑި ނޭޅި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެވެ. އިވެމުންދަނީ މިކަމުން ސަލާމަތް…

އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަށްގިރުން: ފައިނު ބާކުލީގެ ޤަލަމުން

ރަށް ގިރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާކަމެއް ނޫނެވެ. އެއް ތުނޑި ވޮޑެންޏާ އަނެއް ތުނޑި ގިރުން އެއީ ޖަޒީރާ ވަންތަ ސިފައެކޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގަ ހަޅަ…

އެއްމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޅ އަތޮޅު ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ރަނަރަޕް ނ އަތޮޅު ޕޮލިސް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ 4 އަތޮޅު ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ މެދުގައި އުނގޫފާރު ގައި ކުރިއަށްދާ “ޑީސީ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019” ގެ ތިން ވަނަ…

ހައްޤުތަކާއި ޒިންމާގެ ބާބު އަލުން ލިޔަންޖެހިފައި! ބުޅަލުގެ ހައްޤު އަހަރެމެންގެ ހައްޤައްވުރެ ބޮޑީހެއްޔެވެ؟

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ ދިމިޤްރާތީ ނިޒާމާއެކު އައިސްފައިވާ ބައެއް ޚިޔާލާތު ތަކާއި މެދު އަދުވިސްނާން ނުވޭހެއްޔެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ތަރާދުން އެއްކިބާވެފައިވާ ހައްޤުތަކާއި ޒިންމާގެވާހަކައިން ރާއްޖޭގެ މުޅިޖައްވު ކިލަނބުވެ ހައްޤުތަކާއި…

ސުޖާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސް ވަނީ، ބޭނުންވަނީ ދީލަތި އެހީއެއް!

މިއީ މާލޭ ދަފުތަރު ނަންބަރު 1140 އަހުމަދު ސުޖާގެ ވާހަކައެވެ. ސުޖާއާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް އުނގޫފާރު.ކޮމް ގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ގެނެސްދީފައި ވަނެވެ. ހަށިގަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ…

އުފާ ފުޓްސަލް ކަޕް – ރޭގެ މެޗްތައް ވައިނޮޓް އަދި ޑަބަލް އެލް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އުނގޫފާރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އުފާ ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ރޭ ކުޅު ދެމެޗު ވައިނޮޓް ސްޕޯރޓްސް އަދި ޑަބަލްއެލް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ…

ޢީދަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޒުވާނުން “އެންމެންއެކުގައި” އާ ރޫހެއްގައި

ޒަމާނުއްސުރު ބޮޑު ޢީދާއި އެހެނިހެން ދުވަސްތައް އުނގޫފާރުގައި ފާހަގަކުރާއިރު ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުންނާއި ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ދަނީ އެކުވެރިކަމުގެ ރީތި މިސާލެކެވެ. ފިރިހެނުން އެކި މުނާސަބަތުތަކަށް…

ގޮތް ނޭގޭ އެތައް ވޭނެއް ތަހަންމަލު ކުރަމުންދާ ސުޖާއަށް ދީލަތި އެހީއަކަށް ބޭނުންވެފައި

ދުލަހެޔޮ ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަކީ ކޮންމެ ޒުވާނަކު ވެސް ކުރާނެ އުންމީދެކެވެ. ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެށުމާ އެކު ހަމަޖެހިލުމަށް ދިރިއުޅުމަށާއި އާއިލާއެއް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކޮންމެ…
Close