މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ރ އަތޮޅުން ބައިވެރިވީ އުނގޫފާރު އެފްސީ

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ރ އަތޮޅުން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އުނގޫފާރުނެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އަށް…

ޒޯންގެ ތަށި ރ.އަތޮޅުގެ ފަސްގަނޑުގައި ބެހެއްޓުމަށް މީދޫއެސްސީ އާ އެކު މުޅި ރ.އަތޮޅު

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2018 އަތޮޅު މުބާރާތް ނިމި ޓީމުތައް ހިންދެމިލާ އިރު ދެން ފެނިގެންދިޔަ އެންމެ ހިތްގައިމު މަންޒަރަކީ މުބާރާތުގައި ފެނިގެން ދިޔަ ރަށު ލޯބި އަތޮޅަށް…

ޒޯން 3 ގެ ފުރަތަމަ މެޗް މީދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިޔަދު ހަވީރު ކުރިއަށް ދިޔަ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2018 ޒޯން 3 މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ރ.މީދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި…

3 ވަނަ ފައިނަލަށް 2 ޓީމުން ވެސް ތައްޔާރު – ކިހިނެތް ވާނެބާ؟

މިހާރު ރ.މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2018 ރ.އަތޮޅު ބުރުގެ ފައިނަލްގައި ކުރީއަހަރުގެ ޗެންޕިއަން އުނގޫފާރު އެފްސީ އަދި އެފަހަރުގެ ރަނަރަފް މީދޫ އެފްސީ…

އިންނަމާދޫ އެފްސީ އަތުން މޮޅުވެ އުނގޫފާރު އެފްސީން ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

މީދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ގެ ރ އަތޮޅުބުރުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނުމެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އުނގޫފާރު އެފްސީން މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފުރުސަތުބޮޑުކޮށްފިއެވެ. އިންނަމާދޫ އެފްސީ އާއި…

މިއަދުގެ މެޗަށް ބޭނުންވަނީ ސަޕޯޓަރުން – ކޯޗު އިޤްބާލް

މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ގެ ރ އަތޮޅު ބުރުގައި މިއަދު އިންނަމާދޫ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ޓީމަށް އެންމެ ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ސަޕޯޓް ކަމަށް އުނގޫފާރު އެފްސީގެ…

މިއަދުގެ މެޗުވެސް ލައިވް ކުރާނެ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރު އެފްސީ އަދި އިންނަމާދޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރާމެޗު އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ފޭސްބްކް ޕޭޖުން ލައިވް…
Close