Uncategorized

ދުވާފަރުން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއީ ދުވާފަރުން މި ބަލީގައި ނިޔާވި ފުރަތަމަ މީހާއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައި…

އުނގޫފާރުން އިތުރު 36 ގެ މޮނީޓަރިންއަށް ލަނީ

އުނގޫފާރުން އިތުރު 32 ގެ މޮނީޓަރިންއަށް ލާން ނިންމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކެއް މޮނީޓަރިންއަށް ލާން ޖެހުނީ އުނގޫފާރުން ފައްސިވި…

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2000 އިން މައްޗަށް، ބަލިން ރަނގަޅުވާ ރޭޓް މައްޗަށް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2003 އަށް އަރައިފިއެވެ. އެންމެ ފަހުން އިއްޔެ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ 14 ދިވެހިންނާއި ބަނގުލަދޭޝް 12 މީހުންނާއި…

އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޭބަލް ވަޅުލާ ނިމިއްޖެ

ރ.އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ދެމުންދާ ކަރަންޓް ރަށުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ގޭބީސީތަކަށް ލިބިމުގައި ކަރަންޓު ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްވެ ވޭރިއޭޝަން މައްސަލަތައް ދިމާވާތީ އިތުރު ކޭބަލް އެއް…

ރ. އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ ސްލިޕްވޭގެ ހިދުމަތް އަލިފުށިގައި ފަށައިފި

ރ. އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރި ފުރަތަމަ ސްލިޕްވޭގެ ހިދުމަތް ދިނުން އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އަލިފުށީ ވީއޭ ބޯޓްޔާޑް ސަހަރައްދުގައި ހަދާފައިވާ މި ސްލިޕްވޭ އަކީ ވީއޭ ބޯޓްޔާޑް –…

އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 1400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކައިފި

އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލަށް 1463 މީހުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 1463 މީހުން…
Close