ޙަބަރު
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ދުވާފަރުގައި ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

  ރ ދުވާފަރުގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފިއެވެ. ދުވާފަރުން މައުލޫމާދު ދިންފަރާތަކުން ބުނިގޮތުގައި ދެގުރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ރޭ…
  ޙަބަރު
  4 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވަނީ

  އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިރޭ 20:30…
  ޙަބަރު
  5 ދުވަސް ކުރިން

  ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިމަހުގެ 20 އަށް އިތުރު ކޮށްފި

  އުނގޫފާރުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ސުންގަޑި  މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  މީރާ އުނގޫފާރު ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ އުނގޫފާރު ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. މިސެންޓްރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވަނީ

  އުނގޫފާރުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު 13:30 ގައި ހަމަވާނެއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ…
  ޙަބަރު
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  ރިރެޖިސްޓްރީފޯމު ހުށަނާޅާ 4 މީހުން ވޯޓުލާން އެހެންތަންތަނަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ

  ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބްގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު އެލިސްޓުގައި ހުރި…
  ޙަބަރު
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  ވޯޓާސް ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި – އުނގޫފާރު ލިސްޓުގައި މަރުވެފައިވާ 3 މީހުން

  މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބްގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރޭ…
  ޙަބަރު
  20 އޯގަސްޓް 2018

  އުނގޫފާރުގެ އީދު ކުޅިވަރުތައް މިރޭ ފެށޭނެ

  1439 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާއީދުގެ ކުޅިވަރުތައް މިރޭ އުނގޫފާރުގައި ރަސްމީކޮށް ފެށޭނެއެވެ. އާދަކާދައިގެ މަތިން މިފަހަރުވެސް އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފެށިގެން…
  ޙަބަރު
  20 އޯގަސްޓް 2018

  މިފަހަރުވެސް އީދު ނަމާދު ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ކުރަނީ

  ކުރީ އަހަކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް އަލްހާޢީދު ނަމާދު ކުރުން އުނގޫފާރުގައި އޮންނާނީ އުނގޫފާރު ފްޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ. އީދު ނަމާދު ފުޓްސަލް…
  ޙަބަރު
  13 އޯގަސްޓް 2018

  އީދު ބަންދުގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

  ކުރިއަށް އޮތް އަލްހާއީދު ބަންދާއި ގުޅިގެން އުނގޫރާފު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އޯޕީޑީ ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ދުވަސްތައް އެހޮސްޕިޓަލުންވަނީ މިއަދު އިއުލާނު…
   ރިޕޯޓް
   14 މާރޗް 2018

   ބައްޕައެއްގެ ފަރުވާ – ދަރިއެއްގެ އާދޭސް

   އެ ލޮބުވެތި އިނގިލި ތަކަކީ އޭގައި ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަފައި މައްޗަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ ހިނގާ ބިނގައި އުޅެން ދަސްކުރި އިންގިލިތަކެވެ. އެ ދެ އަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން…
   ޙަބަރު
   6 މާރޗް 2018

   ރ އަތޮޅު މުބާރާތް – ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

   މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު އަތޮޅު މުބާރާތް ކުރިއަށްދިޔައީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން މެޗުތައްކުޅެ މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު…
   ޙަބަރު
   8 ނޮވެމްބަރ 2017

   “ބޮޑު ޗުއްޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2017″

   ރ އަތޮޅު ކިނޮޅަހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ވެގެންދަނީ ރ.ކިނޮޅަހުގެ ރައްޔިތުން އެކި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ފަހު އާއިލާކައިރިއަށް ހިތްފަސޭހަކޮލުމަށް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށެވެ.…
   ރ.އަތޮޅު
   2 އޯގަސްޓް 2017

   އިންސާފު ނުލިބޭ އެ މަރަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ރ.އަތޮޅު ރޮއްވާލައިފި

   2017 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހަށް އަލިވިލުނު އިރު ދުވަސް ވެފައި ވަނީ ރ.އަތޮޅު އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެސް ހަޔާތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކަޅު ސޮފުހާތަކުން…
   Close