ޙަބަރު
  15 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އެމް.ޑީ.ޕީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ – ހުސައިން ޝިހާމް ފޯމް ހުށައަޅައިފި

  އަންނަ މާޗް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް…
  ޙަބަރު
  19 ގަޑިއިރު ކުރިން

  މަދިރި ނައްތާލުމުގަ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަސައްކަތް ފަށަނީ

  “މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުން” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ސާފުކުރުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުނގޫފާރު…
  ހާއްސަ ލިޔުން
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ޓްރައި ޓްރައި ވަންޑޭ ޔޫ ކޭން ފްލައި

  ލިޔުނީ ރިމާހް މުހައްމަދު: ހަދާނުގެ ސަފުހާތަކުން ދެވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާނަމެވެ. މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުން އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ…
  ޙަބަރު
  4 ދުވަސް ކުރިން

  އެމް.ޑީ.ޕީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ – ބާރީ ފޯމް ހުށައަޅައިފި

  އަންނަ މާޗް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް…
  ޙަބަރު
  4 ދުވަސް ކުރިން

  ޕިކްނިކް އޭރިޔާ އެއް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

  އުނގޫފާރުގައި ޕިކްނިކް ދާނެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިނިްމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި މިހާރުވެސް ގިނަބަޔަކު މޫދައްއެރިލާ ހިތްއުފާކޮށްލާ މަޖާކޮށްލަންދާ…
  ޙަބަރު
  4 ދުވަސް ކުރިން

  ސަމާލުވޭ! ޑެންގީ އާއި ބޭރަށް ހިންގުން ފެތުރެނީ

  ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޑެންގީ ހުމާއި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ސަމާލުވުމަށް…
  ޙަބަރު
  4 ދުވަސް ކުރިން

  އެމް.ޑީ.ޕީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ – ވައްޑެ ފޯމް ހުށައަޅައިފި

  އަންނަ މާޗް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް…
  ޙަބަރު
  4 ދުވަސް ކުރިން

  ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

  އުނގޫފާރު ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުގެ ނައިބް…
  ޙަބަރު
  7 ދުވަސް ކުރިން

  16 ވަނަ ހަފްތާ ނިމުން އިރު ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފި

  އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 16 ވަނަ ހަފްތާ ނިމުނު އިރު ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފިއެވެ. ލިވަޕޫލް ތާވަލްގެ އެއްވަނަ…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ދިވެހީން އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލުކުރިތާ 892 އަހަރު

  މިއަދަކީ ދިވެހީން ބުދު ދީން ދޫކޮށް އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތު ޤަބޫލުކުރި ކުރުމަށް އިތުރު އަހަރެއް ފުރުނު ދުވަހެވެ. ރާއްޖެ…
   ރިޕޯޓް
   11 ނޮވެމްބަރ 2018

   ޖުމްހުރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު: ވިރާޘީ ރަސްކަމަކުން ޖުމްހުރިއްޔަތަކަށް ދިވެހިން ކުރި ދަތުރު

   މިއަދަކީ ތާރީހީ ފަތްފުއްތަކުން ފެންނަން އޮތް އެންމެ އިހުޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި އޮތް ވިރާޘިއްޔަ ރަސްކަން ފުރޮޅި ޖުމްހުރިޔަތަކަށް ބަދަލުވެ، ޖުމްހުރީ ދުވަސް ދިވެހިން ފާހަގަ ކުރަމުންދާތާ 50…
   ރިޕޯޓް
   25 އޮކްޓޯބަރ 2018

   ހަޔަރ ސެކެންޑްރީން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ނާލިރާ ޔައުޤޫބް

   މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ހަޔަރ ސެކެންޑްރީން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރެއްގެ މަޤާމު ހޯދި ނަލިރާ ޔައުޤޫބްގެ ތައުލީމީ ހަޔާތުގެމައްޗަށް ބަލާލާއި އުނގޫފާރު ސްކޫލުން…
   ރިޕޯޓް
   4 އޮކްޓޯބަރ 2018

   ދީލަތި އެހީއަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރްހީންއަށް އެހީއެއްވެދެއްވާ

   މަތީގައިވާ ފޮޓޮއިން ފެންނަ މައުސޫމް ލޯބި ލޯބި ތުއްތު ކުއްޖާއަކީ ދެމަފިރިއެއްގެ ހިތުގެ ވިންދެވެ. ދެ ލޮލުގެ ފިނިކަމެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެމެފިރިން މިއަދު އެވަނީ އެ…
   ރިޕޯޓް
   14 މާރޗް 2018

   ބައްޕައެއްގެ ފަރުވާ – ދަރިއެއްގެ އާދޭސް

   އެ ލޮބުވެތި އިނގިލި ތަކަކީ އޭގައި ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަފައި މައްޗަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ ހިނގާ ބިނގައި އުޅެން ދަސްކުރި އިންގިލިތަކެވެ. އެ ދެ އަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން…
   Close