ޙަބަރު

އުނގޫފާރުގައި މިއަދު ޕިކަޕަކުން ޖެހި ފާރެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ވެއްޓިފައިވަނީ ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދުގެ އުތުރު ފަރާތުން ޕްރީސްކޫލާދޭތެރޭ ފާރުގެ ތިރީހަކަށް ފޫޓުގެ ބައެކެވެ. މިހާދިސާ ހިނގީ މިއަދުމެންދުރުފަހު 2:30 ހާއިރުއެވެ. ލައިސަންސް ޓްރަކް...

ރިޕޯޓް

2017 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހަށް އަލިވިލުނު އިރު ދުވަސް ވެފައި ވަނީ ރ.އަތޮޅު އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެސް ހަޔާތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކަޅު ސޮފުހާތަކުން ސޮފުހާއަކަށެވެ. އިންސާފަށް އެދި އަދިވެސް...

ރ.އުނގޫފާރު ދިލްބަހާރުގޭ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނާ އެކު ހަދާފައިވާ ވައިބާ ގުރޫޕް "ބެސްޓް ފެމިލީ" އިން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތެއް ނިންމާލި މީ 2 ވަނަ އަހަރެވެ....

ކުޅިވަރު

އަލްހާޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން އުނގޫފާރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށްދާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް މިރޭ ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މިރޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރިއަށްދާނީ ޢީދު ވެދުމާ ދިއުމެވެ. އެއަށްފަހު އޮންނާނީ ޢީދު އަލިފާން ރޯކުރުމެވެ. އީދު...

އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

4,264FansLike
24FollowersFollow

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތް އުނގޫފާރުގައި ބާއްވާނީ ކީއްވެގެންކަން ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް އަދިވެސް އޮތީ ސާފުނުވެއެވެ. މިކަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކަށާއި އެޓީމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަރަށް ރަގަނޅަށް އެނގިފައި...

ދީން

މިޔަންމާގެ ރަންކީ ސްޓޭޓްގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ނިންމީ އެކައުންސިލުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުބޭއްވި އެކުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މިކަންނިންމާއި އުނގޫފާރު...

ޖަމިއްޔަތުން ސަލަފުން "ހަފުތާ ބަންދު ދަރުސް" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަށުން މިރޭ އުނގޫފާރު ސްކޫލްގައި ދަރުހެއް އޮންނާނެއެވެ. މި ދަރުސް ދެއްވާނީ އައްޝެއިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫންއެވެ. މި ދަރުސް...

ޖަމިއްޔަތުން ސަލަފުން "ހަފުތާ ބަންދު ދަރުސް" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން މިރޭ އުނގޫފާރުގައި ދަރުހެއް ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ދަރުސް އޮންނާނީ މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު...

މިއަހަރުގެ އަލްހާޢީދު ނަމާދު ކުރުން އުނގޫފާރުގައި އޮންނާނީ އުނގޫފާރު ފްޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ. އީދު ނަމާދު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރުމަށް ޢީދު ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ އީދު ނަމާދު އެއްޖަމާއަތުގައި އެންމެން އެކުގައި ކުރުމުގެގޮތުންނެވެ....

✔ އުފާއިން ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ ސުވާލުތަކުގެ ރަނގަޅު ޖަވާބު ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ. 1 - ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ރޯދަ ފަރުޟުކުރެއްވުނުކަން އަންގަވައި ވަހީކުރެއްވި އާޔަތަކީ ✔ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 183...

މަޢުލޫމާތު

ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ގުނަވަނަކީ ހަމަ ކަށަވަރުން މޫނެވެ. އެމީހާގެ ހުރިހާ އިޙްސާސްތަށް ހާމަކަމާއެކު ފެންނަން ހުންނަ ލޯގަނޑަކީވެސް އެއީ އެވެ. އެހެންވިމާ ހަމަ ކަށަވަރުން އެމީހާގެ މޫނު ރީތި...