ޙަބަރު
  10 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސްރޭސް 1439 ގެ ފައިނަލް

  ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސްރޭހުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ ލައިވް އަޕްޑޭޓާށް މަރުހަބާ. މި މުބަރަކީ މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރާނެ…
  ޙަބަރު
  13 ގަޑިއިރު ކުރިން

  މަސްރޭހުގެ 2 ވަނަ ބުރުވެސް ވެސްޓްބީޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  އުފާއިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ވެސްޓްބީޗް އުފާ މަސް ރޭސް 1439 ގެ 2 ވަނަ ބުރު ވެސްޓްބީޗް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.…
  ކުޅިވަރު
  1 ދުވަސް ކުރިން

  ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސްރޭސް 1439 – ދެވަނަ ބުރު

  ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސްރޭސް 1439 ގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ. މިއަދުގެ ބުރުގައި މި…
  ކުޅިވަރު
  2 ދުވަސް ކުރިން

  މަސްރޭހުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ބޮޑު ތަފާތަކުން ވެސްޓް ބީޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސްރޭސް 1439 ގެ ފުރަތަމަ ބުރު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާ އަކުން ޓީމް ވެސްޓް ބީޗް…
  ޙަބަރު
  2 ދުވަސް ކުރިން

  އުފާ މަސްރޭހާއެކު އިންސްޓޯގްރާމް ފޮޓޯ މުބާރާތެއް!

  އުފާއިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ “ވެސްޓްބީޗް އުފާ މަސް ރޭސް 1439” މި ބުރާތާއެކު ޙާއްސަ އިންސްޓޯގްރާމް ފޮޓޯ މުބާރާތެއް…
  ކުޅިވަރު
  2 ދުވަސް ކުރިން

  ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސް ރޭސް 1439 – ފުރަތަމަ ބުރު

  ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސްރޭސް 1439 ގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ޖުމްލަ 5…
  ޙަބަރު
  3 ދުވަސް ކުރިން

  މަސްރޭހުގެ އެއްވަނަ ޓީމަށް ސައިކަލެއް

  ވެސްޓް ބީޗްއުފާ މަސްރޭސް 1439 ގެ އެއްވަނަ ޓީމަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައިސައިކަލެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ. އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ސައިކަލެއް ހުށައަޅާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ…
  ދީން
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ ނަތީޖާ!

  އުފާއިން ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް ނިމިއްޖެއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކުއިޒް…
  ޙަބަރު
  3 ދުވަސް ކުރިން

  މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވެސްޓްބީޗް އުފާ މަސްރޭސް މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި

  މިއަދު ފެށުމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސް ރޭސް 1439 މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ. އުފާއިން…
  ޙަބަރު
  5 ދުވަސް ކުރިން

  ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި އުނގޫފާރުގައި ބޮލަކަށް 330 ރުފިޔާ

  ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި އުނގޫފާރު ކައުންސިލަށް ލިބުނު ބާވީސްހާސް އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ނަންނޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބަހަމުން…
   ރިޕޯޓް
   14 މާރޗް 2018

   ބައްޕައެއްގެ ފަރުވާ – ދަރިއެއްގެ އާދޭސް

   އެ ލޮބުވެތި އިނގިލި ތަކަކީ އޭގައި ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަފައި މައްޗަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ ހިނގާ ބިނގައި އުޅެން ދަސްކުރި އިންގިލިތަކެވެ. އެ ދެ އަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން…
   ޙަބަރު
   6 މާރޗް 2018

   ރ އަތޮޅު މުބާރާތް – ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

   މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު އަތޮޅު މުބާރާތް ކުރިއަށްދިޔައީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން މެޗުތައްކުޅެ މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު…
   ޙަބަރު
   8 ނޮވެމްބަރ 2017

   “ބޮޑު ޗުއްޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2017″

   ރ އަތޮޅު ކިނޮޅަހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ވެގެންދަނީ ރ.ކިނޮޅަހުގެ ރައްޔިތުން އެކި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ފަހު އާއިލާކައިރިއަށް ހިތްފަސޭހަކޮލުމަށް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށެވެ.…
   ރ.އަތޮޅު
   2 އޯގަސްޓް 2017

   އިންސާފު ނުލިބޭ އެ މަރަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ރ.އަތޮޅު ރޮއްވާލައިފި

   2017 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހަށް އަލިވިލުނު އިރު ދުވަސް ވެފައި ވަނީ ރ.އަތޮޅު އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެސް ހަޔާތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކަޅު ސޮފުހާތަކުން…
   Close