ހުކުރު, ޑިސެމްބަރ 9, 2016

ޙަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮޖިސްޓިކް އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް ދާއިރާގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ސެންޗޫރިއަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ހިއްސާވިއްކުމާއި އެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެސަނެއް މިއަދު އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް...

ރިޕޯޓް

ދިރާސީ އަހަރެއް ނިމި ޗުއްޓީއަކާ ކުރިމަތިލާހިނދު  ލިބިގެންދިޔަ ރިޕޯޓާމެދު އެކިކުދިން އެކި ޝޫޢޫރުގައިވާތީ ފެނެއެވެ. އެއްބަޔަކު އުފާވެރި މޫނަކާއެކު ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމަގައެވެ. އަނެއްބަޔަކު ހިތާމައިން މޮޅީގެ ސާލެއްލާފައި ވީހިނދު ތިމާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކު...

އުނގޫފާރުގައި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ތައުލީމު އުގަންނައިދޭން ފަށާފައިވަނީ 1962 އަހަރު ސަރުކާރުގެ އެހީއާއި އެކު، ރައްޔިތުން ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ކާޑު ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އިމާރާތެއްގައެވެ. އާދެ! ކާޑުގޭގައެވެ. މިއިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ދަށުގައި...

ކުޅިވަރު

ރ.އަނގޮޅިތީމުގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ އަނގޮޅިތީމް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އަދި އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޓީމްތައް ބައިވެރި...

އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

2,773FansLike
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިޔާ އަލްބާރޓް އައިންސްޓައިންގެ ބޮޑު ތިއަރީ، 'ދަ ތިއަރީ އޮފް ޖެނެރަލް ރިލޭޓިވިޓީ'ގައި ވަރަށް ބޮޑު އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އެއީ ގްރެވިޓޭޝަނަލް ވޭވްގެ ވާހަކައެވެ. އެންމެ...

ދީން

ދިރާސީ އަހަރެއް ނިމި ޗުއްޓީއަކާ ކުރިމަތިލާހިނދު  ލިބިގެންދިޔަ ރިޕޯޓާމެދު އެކިކުދިން އެކި ޝޫޢޫރުގައިވާތީ ފެނެއެވެ. އެއްބަޔަކު އުފާވެރި މޫނަކާއެކު ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމަގައެވެ. އަނެއްބަޔަކު ހިތާމައިން މޮޅީގެ ސާލެއްލާފައި ވީހިނދު ތިމާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކު...

މަތީގައިވާ ތަސްވީރަކީ ޝޯސަލް މީޑިއާގައި މަދީނާގެ މަސްޖިދުލް ނަބަވީގައި މީގެ 112 އަހަރު ކުރިން ހަރުކޮށްފައިވާ ބޮތްކެއްގެ ތަސްވީރެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުރުވަމުންދާ ތަސްވީރެކެވެ. މި ތަސްވީރުގެ ހަގީގަތް ބެލުމަށް 'ލައިފް އިން...

ކާމިޔާބު ލިބޭނީކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ދެވަނަބައި އިބްނު ކަޘީރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ނަޞްރާއި ނަސީބަށް އެދޭމީހާ މާތްﷲއަށް ކިޔަމަންގަތުމުގައި ސާބިތުވާށެވެ. އޭނާގެ އެދެން އެކަލާނގެ ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާނެއެވެ. އެހެނީ މި ދިރިއުޅުމާއި އަންނަންއޮތް ދިރިއުޅުން މިލްކުވެވޮޑިގެންވަނީ...

ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ ފުރަތަމަ ބައި އުމަރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނު ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރު ޝާމަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަބޫއުބައިދާއާއިއެކު ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގެ މަގުމަތީގައި އެކަލޭގެފާނަށް ކޯރެއް ހުރަސްކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަތެވެ. އެހެންކަމުން އުމަރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިވާންޖޯޑުކޮޅު ބާލުއްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ...

ކުލަބް ޔޫތުސްޓަރއިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުބޭއްވި މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކްލަބް ޔޫތު ސްޓަރއިން މިފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ ޖުލައި...
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

ޔަމަހާ އުފާ މަސްރޭސް މާދަމަ ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ފުލް ކިޓްގައި ތައްޔާރުވެގެން ތިބި މަސްވެރިންނަށް މިފަހަރު ގެނެސްދެން މިއުޅެނީ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ހުނަރެއް ލިބިފައިވާ މަހެއްގެ ވާހަކައެވެ. މިމަހަށް އިންސާނުންގެ...