Uncategorized
  5 days ކުރިން

  އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

  އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ހިންގަމުންއަންނަ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއަށް ޑީސަލް އަދި ޕެޓްރޯލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމައްއެދި އެކައުންސިލުން…
  ޙަބަރު
  6 days ކުރިން

  ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއަށް ތެޔޮގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނެތް

  އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް އަދި ޕެޓްރޯލް ގަތުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް މަންފާ ހޯދައިދޭ ކަމަށްބުނެ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި…
  ޙަބަރު
  1 week ކުރިން

  އޭސީސީގެ ހުއްދައާއެކު އިންޖީނު ގެނެސްފި

  އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަނޅު ކުރުމަށްޓަކައި ގަތުމަށް އިއުލާނުކުރި އިންޖީނު އިއްޔެ އުނގޫފާރަށް…
  ޙަބަރު
  2 weeks ކުރިން

  ބެސްޓް ފެމިލީ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް މިފަހަރުވެސް ވަރަށް ތަފާތު!

  ޢާއިލީ ގުޅުމުގެ ރީތި މިސާލެއް ދައްކަމުން އަންނަަ އުނގޫފާރު ދިލްބަހާރުގޭ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގައި ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން…
  ޙަބަރު
  2 weeks ކުރިން

  އުނގޫފާރުގައި ދިރާގު ކޭބަލް ނެޓްވާރކްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

  އުނގޫފާރުގައި ދިރާގުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިރާގު ކޭބަލްޓީވީ އަދި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްބޭނުންވާ ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން…
  ޙަބަރު
  3 weeks ކުރިން

  ސައިފް ގޯލްޑެން ޖުބިލީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި – ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ

  ޖައިމްއިއްޔަތުއް ސައިފްގެ ރަންޔޫބިލް އާއި ގުޅުވައިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު…
  ޙަބަރު
  3 weeks ކުރިން

  އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ 37 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ 37 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ވަރަށް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އެސްކޫލުގައި އިއްޔެވަނީ ހާއްސަ…
  ޙަބަރު
  3 weeks ކުރިން

  ބޮޑު އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަން އުނގޫފާރު ތައްޔާރުވަނީ

  1439 ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ކުލަގަދަކޮށް އުނގޫފާރުގައި ފާހަގަ ކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ…
  ޙަބަރު
  3 weeks ކުރިން

  އުފާ މަސްރޭސް ޑިސެމްބަރުގައި ބާއްވަނީ

  އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިން އެވެއަރނަސް އެސޯސިއޭޝަން އުފާ އިން ބާއްވަމުން އަންނަ  އުފާ މަސްރޭސް ދެން ބާއްވާނީ ޑިސެމްބަރ ގައި ކަމަށް…
  ޙަބަރު
  3 weeks ކުރިން

  ޓީމް ވެސްޓް ބީޗުން ސައިކަލް ނީލަންކިޔަނީ

  ވެސްޓްބީޗް އުފާ މަސްރޭހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް މިރޭ ހަވާލުކުރާ ސައިކަލް ނީލަންކިޔަން އެޓީމުން ނިންމައިފިއެވެ. ޓީމް ވެސްޓްބީޗް ގެފަރާތުން އިސްމާއީލް…
   ރިޕޯޓް
   14 March 2018

   ބައްޕައެއްގެ ފަރުވާ – ދަރިއެއްގެ އާދޭސް

   އެ ލޮބުވެތި އިނގިލި ތަކަކީ އޭގައި ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަފައި މައްޗަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ ހިނގާ ބިނގައި އުޅެން ދަސްކުރި އިންގިލިތަކެވެ. އެ ދެ އަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން…
   ޙަބަރު
   6 March 2018

   ރ އަތޮޅު މުބާރާތް – ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

   މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު އަތޮޅު މުބާރާތް ކުރިއަށްދިޔައީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން މެޗުތައްކުޅެ މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު…
   ޙަބަރު
   8 November 2017

   “ބޮޑު ޗުއްޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2017″

   ރ އަތޮޅު ކިނޮޅަހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ވެގެންދަނީ ރ.ކިނޮޅަހުގެ ރައްޔިތުން އެކި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ފަހު އާއިލާކައިރިއަށް ހިތްފަސޭހަކޮލުމަށް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށެވެ.…
   ރ.އަތޮޅު
   2 August 2017

   އިންސާފު ނުލިބޭ އެ މަރަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ރ.އަތޮޅު ރޮއްވާލައިފި

   2017 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހަށް އަލިވިލުނު އިރު ދުވަސް ވެފައި ވަނީ ރ.އަތޮޅު އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެސް ހަޔާތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކަޅު ސޮފުހާތަކުން…
   Close