ޙަބަރު
  4 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އެމް.ޑީ.ޕޑީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ – ބާރީ ފޯމް ހުށައަޅައިފި

  އަންނަ މާޗް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް…
  ޙަބަރު
  8 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ޕިކްނިކް އޭރިޔާ އެއް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

  އުނގޫފާރުގައި ޕިކްނިކް ދާނެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިނިްމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި މިހާރުވެސް ގިނަބަޔަކު މޫދައްއެރިލާ ހިތްއުފާކޮށްލާ މަޖާކޮށްލަންދާ…
  ޙަބަރު
  22 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ސަމާލުވޭ! ޑެންގީ އާއި ބޭރަށް ހިންގުން ފެތުރެނީ

  ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޑެންގީ ހުމާއި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ސަމާލުވުމަށް…
  ޙަބަރު
  23 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އެމް.ޑީ.ޕޑީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ – ވައްޑެ ފޯމް ހުށައަޅައިފި

  އަންނަ މާޗް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް…
  ޙަބަރު
  1 ދުވަސް ކުރިން

  ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

  އުނގޫފާރު ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުގެ ނައިބް…
  ޙަބަރު
  3 ދުވަސް ކުރިން

  16 ވަނަ ހަފްތާ ނިމުން އިރު ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފި

  އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 16 ވަނަ ހަފްތާ ނިމުނު އިރު ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފިއެވެ. ލިވަޕޫލް ތާވަލްގެ އެއްވަނަ…
  ޙަބަރު
  4 ދުވަސް ކުރިން

  ދިވެހީން އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލުކުރިތާ 892 އަހަރު

  މިއަދަކީ ދިވެހީން ބުދު ދީން ދޫކޮށް އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތު ޤަބޫލުކުރި ކުރުމަށް އިތުރު އަހަރެއް ފުރުނު ދުވަހެވެ. ރާއްޖެ…
  ޙަބަރު
  5 ދުވަސް ކުރިން

  އެމްޑީޕީން މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި – އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް 6 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާނެ

  އަންނަ މާޗް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް…
  ޙަބަރު
  5 ދުވަސް ކުރިން

  ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އުނގޫފާރު ގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމަށް ހިންގާ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމް “ސާފު ރާއްޖެ، އަހަރެންގެ ވެސް ޒިންމާ” އުނގޫފާރު ގައިވެސް މިއަދު ކުރިއަށް…
  ޙަބަރު
  5 ދުވަސް ކުރިން

  ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މައުރިބް ނަމާދައްފަހު ހާއްސަ ދުއާއެއް ކުރަނީ

  ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ މައުރިބް ނަމާދައްފަހު، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހައި ރަށެއްގެ  މިސްކިތްތަކުގައި…
   ރިޕޯޓް
   11 ނޮވެމްބަރ 2018

   ޖުމްހުރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު: ވިރާޘީ ރަސްކަމަކުން ޖުމްހުރިއްޔަތަކަށް ދިވެހިން ކުރި ދަތުރު

   މިއަދަކީ ތާރީހީ ފަތްފުއްތަކުން ފެންނަން އޮތް އެންމެ އިހުޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި އޮތް ވިރާޘިއްޔަ ރަސްކަން ފުރޮޅި ޖުމްހުރިޔަތަކަށް ބަދަލުވެ، ޖުމްހުރީ ދުވަސް ދިވެހިން ފާހަގަ ކުރަމުންދާތާ 50…
   ރިޕޯޓް
   25 އޮކްޓޯބަރ 2018

   ހަޔަރ ސެކެންޑްރީން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ނާލިރާ ޔައުޤޫބް

   މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ހަޔަރ ސެކެންޑްރީން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރެއްގެ މަޤާމު ހޯދި ނަލިރާ ޔައުޤޫބްގެ ތައުލީމީ ހަޔާތުގެމައްޗަށް ބަލާލާއި އުނގޫފާރު ސްކޫލުން…
   ރިޕޯޓް
   4 އޮކްޓޯބަރ 2018

   ދީލަތި އެހީއަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރްހީންއަށް އެހީއެއްވެދެއްވާ

   މަތީގައިވާ ފޮޓޮއިން ފެންނަ މައުސޫމް ލޯބި ލޯބި ތުއްތު ކުއްޖާއަކީ ދެމަފިރިއެއްގެ ހިތުގެ ވިންދެވެ. ދެ ލޮލުގެ ފިނިކަމެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެމެފިރިން މިއަދު އެވަނީ އެ…
   ރިޕޯޓް
   14 މާރޗް 2018

   ބައްޕައެއްގެ ފަރުވާ – ދަރިއެއްގެ އާދޭސް

   އެ ލޮބުވެތި އިނގިލި ތަކަކީ އޭގައި ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަފައި މައްޗަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ ހިނގާ ބިނގައި އުޅެން ދަސްކުރި އިންގިލިތަކެވެ. އެ ދެ އަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން…
   Close