ޙަބަރު

ފުނޫނުލް ޤުރްއާން އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހޮލީ ޤުރްއާން ގުޅިގެން ރ.އަތޮޅުގައި އިމާމް އަދި ޤާރީ ކޯސް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ. މި ކޯސް ކުރިއަށް ދާނީ ރ.އުނގޫފާރުގައެވެ. މި ގޮތުން އިމާމް ކޯހުގެ ކުރިއަށް...

ރިޕޯޓް

ރ އަތޮޅު ކިނޮޅަހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ވެގެންދަނީ ރ.ކިނޮޅަހުގެ ރައްޔިތުން އެކި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ފަހު އާއިލާކައިރިއަށް ހިތްފަސޭހަކޮލުމަށް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށެވެ. އަދި މި ހަމައެއާއެކު މި...

2017 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހަށް އަލިވިލުނު އިރު ދުވަސް ވެފައި ވަނީ ރ.އަތޮޅު އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެސް ހަޔާތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކަޅު ސޮފުހާތަކުން ސޮފުހާއަކަށެވެ. އިންސާފަށް އެދި އަދިވެސް...

ކުޅިވަރު

ކިނޮޅަހު ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތާއި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ 9:00 ގައި ކިނޮޅަހު ޕީޕީއެމް ކުރީގެ ޖަގަހާގައި އޮތް ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިޔާތުގައި...

އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

4,337FansLike
26FollowersFollow

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތް އުނގޫފާރުގައި ބާއްވާނީ ކީއްވެގެންކަން ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް އަދިވެސް އޮތީ ސާފުނުވެއެވެ. މިކަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކަށާއި އެޓީމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަރަށް ރަގަނޅަށް އެނގިފައި...

ދީން

ތިރީގައި މިވާ ވާހަކަ އަކީ ހިޖުރައިން 6 ވަނަ ޤަރުގައި އިރާޤުގެ މޫސަލްގައި އުޅުއްވި ތާރީޙް ޢިލްމަށް މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ އިމާމް ޢަލީ އިއްޒުއްދީން އިބްން އަޘީރު އައް ޖަޒަރީ ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެ...

މިޔަންމާގެ ރަންކީ ސްޓޭޓްގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ނިންމީ އެކައުންސިލުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުބޭއްވި އެކުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މިކަންނިންމާއި އުނގޫފާރު...

ޖަމިއްޔަތުން ސަލަފުން "ހަފުތާ ބަންދު ދަރުސް" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަށުން މިރޭ އުނގޫފާރު ސްކޫލްގައި ދަރުހެއް އޮންނާނެއެވެ. މި ދަރުސް ދެއްވާނީ އައްޝެއިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫންއެވެ. މި ދަރުސް...

ޖަމިއްޔަތުން ސަލަފުން "ހަފުތާ ބަންދު ދަރުސް" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން މިރޭ އުނގޫފާރުގައި ދަރުހެއް ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ދަރުސް އޮންނާނީ މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު...

މިއަހަރުގެ އަލްހާޢީދު ނަމާދު ކުރުން އުނގޫފާރުގައި އޮންނާނީ އުނގޫފާރު ފްޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ. އީދު ނަމާދު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރުމަށް ޢީދު ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ އީދު ނަމާދު އެއްޖަމާއަތުގައި އެންމެން އެކުގައި ކުރުމުގެގޮތުންނެވެ....

މަޢުލޫމާތު

1437 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު 16 އިން 30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މުއްދަތު 05 ޖުލައި 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 12...