އަންގާރަ, ސެޕްޓެމްބަރ 27, 2016

އެންމެ ފަހުގެ

18 ވަނަ އުފަން ދުވަހަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހާއްސަ ދުވަހަކެވެ. ވޯޓް ލުމުގެ ހައްގާ، އެއްގަމު އަދި ކަނޑު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސާ، ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެށުމާއި މިހިރަ މިހިރަ ކަންކަން...

އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ޕޯސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތައް ބުލޮކްކޮށް އެފަދަ ޕޯސްޓްތައް ފޭސްބުކުން ޑިލީޓް ކުރާ ކަމުގެ ވާހަކަ އަކީ މިހާރު ގަދަޔަށް ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިޒްރޭލުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ...

ރިޕޯޓް

އުނގޫފާރުގައި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ތައުލީމު އުގަންނައިދޭން ފަށާފައިވަނީ 1962 އަހަރު ސަރުކާރުގެ އެހީއާއި އެކު، ރައްޔިތުން ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ކާޑު ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އިމާރާތެއްގައެވެ. އާދެ! ކާޑުގޭގައެވެ. މިއިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ދަށުގައި...

މިދުވަސްވަރަކީ އަހަރެމެންގެތެރޭގައި ޤައުމިއްޔަތާއި ޙުއްރިއްޔަތުގެ އަޑުގަދަވެފައިވާ ވަގުތެކެވެ. މިޤައުމު މިނިވަންކަމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިގެންދިޔަ އުފާވެރި ހަފްލާއާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހުގެ ދުވަސްތަކާ ދިވެހިން ކުރިމަތިލަނީ ފިސާރި ފަޚުރުވެރިކަމާއެކުއެވެ. އުފާވެރި އެއްވުންތަކާއި ކުޅިވަރުތަކާއި...

ކުޅިވަރު

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ޒޯން 3 ގެ ފަހު މެޗުގައި އޭދަފުށި އަދި ނައިފަރު ބައްދަލު ކުރި މެޗް 4-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން އޭދަފުށި ކާމިޔާބުކޮށް ޒޯންގެ ޗެންޕިއަން ތަށި އޭދަފުށި ޓީމުން...

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

0FansLike
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިޔާ އަލްބާރޓް އައިންސްޓައިންގެ ބޮޑު ތިއަރީ، 'ދަ ތިއަރީ އޮފް ޖެނެރަލް ރިލޭޓިވިޓީ'ގައި ވަރަށް ބޮޑު އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އެއީ ގްރެވިޓޭޝަނަލް ވޭވްގެ ވާހަކައެވެ. އެންމެ...

ދީން

މަތީގައިވާ ތަސްވީރަކީ ޝޯސަލް މީޑިއާގައި މަދީނާގެ މަސްޖިދުލް ނަބަވީގައި މީގެ 112 އަހަރު ކުރިން ހަރުކޮށްފައިވާ ބޮތްކެއްގެ ތަސްވީރެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުރުވަމުންދާ ތަސްވީރެކެވެ. މި ތަސްވީރުގެ ހަގީގަތް ބެލުމަށް 'ލައިފް އިން...

ކާމިޔާބު ލިބޭނީކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ދެވަނަބައި އިބްނު ކަޘީރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ނަޞްރާއި ނަސީބަށް އެދޭމީހާ މާތްﷲއަށް ކިޔަމަންގަތުމުގައި ސާބިތުވާށެވެ. އޭނާގެ އެދެން އެކަލާނގެ ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާނެއެވެ. އެހެނީ މި ދިރިއުޅުމާއި އަންނަންއޮތް ދިރިއުޅުން މިލްކުވެވޮޑިގެންވަނީ...

ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ ފުރަތަމަ ބައި އުމަރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނު ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރު ޝާމަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަބޫއުބައިދާއާއިއެކު ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގެ މަގުމަތީގައި އެކަލޭގެފާނަށް ކޯރެއް ހުރަސްކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަތެވެ. އެހެންކަމުން އުމަރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިވާންޖޯޑުކޮޅު ބާލުއްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ...

ކުލަބް ޔޫތުސްޓަރއިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުބޭއްވި މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކްލަބް ޔޫތު ސްޓަރއިން މިފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ ޖުލައި...

ޖަވާބު ދެއްވީ : ޑރ މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ސްޓާރޕްލަސް އިން ނަމަވެސް އަދި އެހެން ޗެނަލަކުން ނަމަވެސް...
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އުނގޫފާރުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި މިވެބްސައިޓްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ވަރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު އަރިސްކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުއާއަކީ ބަރަކާތްތެރި ފިތުރުއީދުގެ އުފާ އެއްމެހައި ލޮބުވެތި ރަށްޔިތުންނަށް އެއްމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގެންދިއުމެވެ.