ޙަބަރު
  4 days ago

  ބީ ސީ އެސް އެފް ނެޓްބޯޅަ މުބާރަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

    ކިނޮޅަހު ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް 2017 ގައި ހިމެނޭ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބުދަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. ބުދު…
  ޙަބަރު
  4 days ago

  ވޮލީ ޗެމްޕިއަންކަން ރައްގުޑުވާ ހޯދައިފި

  ކިނޮޅަހު ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް 2017 ގައި ހިމެނޭ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް  ފޯރިގަދަ މެޗަކަށްފަހު ރަށްގުޑުވާއިން ޗެމްޕިއަންކަން…
  ޙަބަރު
  5 days ago

  މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އުނގޫފާރު އޮޑިޝަން ޑިސެމްބަރ 9 ގައި

  ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމްއިން ބާއްވަމުން އަންނަ ފްރެންޗައިޒް ޝޯ، “މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް” ގެ ތިންވަނަ ސީޒަންގެ އުނގޫފާރު އޮޑިޝަން…
  ޙަބަރު
  5 days ago

  ކިނޮޅަހު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މިއަދު ހަވީރު

  ކިނޮޅަހު ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް 2017 ގައި ހިމެނޭ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިއަދު ކުޅެވޭނެއެވެ. މިއަދު…
  ޙަބަރު
  6 days ago

  މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯސް އުނގޫފާރުގައި އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ

  ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން މާސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ކޯހެއް އަންނަ އަހަރު އުނގުފާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން…
  ޙަބަރު
  6 days ago

  ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ކޮކޯ އަށް

  ކިނޮޅަހުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެރަށު ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ 18 ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ކޮކޯއިން ހޯދައިފިއެވެ.…
  ޙަބަރު
  7 days ago

  ޒައިޒޮން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2017ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޝިކާގޯ ހޯދައިފި.

  ރ.ހުޅުދުއްފާރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޒައިޒޮން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޝިކާގޯ ހޯދައިފިއެވެ. 25 ނޮވެމްބަރ ން 3 ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް…
  ޙަބަރު
  7 days ago

  ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ރަށްގުޑުވާ އަށް

  ކިނޮޅަހުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އެރަށު ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ 18 ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ރަށްގުޑުވާއިން ހޯދައިފިއެވެ.…
  ޙަބަރު
  1 week ago

  ރިވެލި ގޭގެ މަގުފާރުން ބޮޑުބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

  ރ އުނގޫފާރު ރިވެލި ގޭގެ މަގުފާރުން ބޮޑުބައެއް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެއެވެ. މިފާރުން ބައެއް ވެއްޓިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ދިހައެއް ޖަހާކަށް…
  ޙަބަރު
  1 week ago

  އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޤާރީ ކޯސް ތަކުގެ ދަސްވެނިމުން ރޭ ބާއްވައިފި

    އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހޯލީ ޤުރުއާން އަދި ޖަމްމިއްޔަތުއްސައިފް އަދި އުނގޫފާރު ކައުންސިލް ގުޅިގެން އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޤާރީ ކޯސް…
   ޙަބަރު
   8 November 2017

   “ބޮޑު ޗުއްޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2017″

   ރ އަތޮޅު ކިނޮޅަހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ވެގެންދަނީ ރ.ކިނޮޅަހުގެ ރައްޔިތުން އެކި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ފަހު އާއިލާކައިރިއަށް ހިތްފަސޭހަކޮލުމަށް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށެވެ.…
   ރ.އަތޮޅު
   2 August 2017

   އިންސާފު ނުލިބޭ އެ މަރަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ރ.އަތޮޅު ރޮއްވާލައިފި

   2017 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހަށް އަލިވިލުނު އިރު ދުވަސް ވެފައި ވަނީ ރ.އަތޮޅު އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެސް ހަޔާތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކަޅު ސޮފުހާތަކުން…
   ރިޕޯޓް
   8 July 2017

   ބެސްޓް ފެމިލީ ވައިބާ ގުރޫޕުން ރަމަޟާން މަހު ހިންގި ދީނީ ކުއިޒް، ނަމޫނާ ޢާއިލާއެއް!

   ރ.އުނގޫފާރު ދިލްބަހާރުގޭ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނާ އެކު ހަދާފައިވާ ވައިބާ ގުރޫޕް “ބެސްޓް ފެމިލީ” އިން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތެއް ނިންމާލި…
   ރިޕޯޓް
   28 June 2017

   އުނގޫފާރުގެ މަގުތަކުގައި ޗަކަ ހެދުން – ބޮޑު ނުރައްކަލެއް!

   އެއީ ވިއްސާރަ ދުވަހެކެވެ. އާދައިގެ މަތިން އުނގޫފާރަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ވިއްސާރަ ވެއްޖެ ނަމަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑު ވެ ޗަކަ ހެދި އެވާގޮތެއް މަގުތަކަށް އޭރު އޮތީވެފައެވެ.…
   Close