އާދިއްތަ, ޖުލައި 24, 2016

އެންމެ ފަހުގެ

25 ޖުލައި 2016 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ރީހާން އުފާ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2016″ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހަމާވާނެއެވެ. ޖުމުލަ 5 ކުޅިވަރާއެކު ކުރިއަށްދާ މިފެސްޓިވަލުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މާދަމާ...

ދުވާލުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން އަވަދިވެ ރޭގަނޑުގެ އަރާމު ލިބިގަތުމަށް އެންމެންވެސް ބޭނުން ވަނީ ގަދައަށް ނިދާލާށެވެ. ހަށިގަނޑާއި ސިކުނޑީގެ ވަރުބަލިކަން ފިލުވާލުމަށެވެ. ނިދުމުގެ އަރާމުގެ ތެރޭގައި ގެނބިގެންދާ ވަގުތު ބައެއް މީހުންނަށް މުޅިން...

ޙަބަރު

25 ޖުލައި 2016 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ރީހާން އުފާ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2016″ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހަމާވާނެއެވެ. ޖުމުލަ 5 ކުޅިވަރާއެކު ކުރިއަށްދާ މިފެސްޓިވަލުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މާދަމާ...

ރިޕޯޓް

އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ހިތުގައި އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތި ގަބޫލުކުރާ ހަގީގަތަކީ މިބިންމަތީގައި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ފެށިގެން އައިސްފައި ވަނީ އާދާމް عليه السلام އާއި ހައްވާ عليه السلام ފަރާތުންނެވެ. މިވާހަކަތައް އާލަމްތައް...

ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް ގަދަ ބާރުން ފޭރިގައިންފައިވާ ޒައިނިސްޓު އިޒްރޭލުން ދަނީ ހައްގަކާ ނުލާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުނާ ދެކޮޅަށް ލާއިންސާނީ އެތަކެއް ޖަރީމާއެއް ހިންގަމުންނެވެ. މާތްވެގެންވާ އަޤުސާގެ ބިންމަތީގައި ފަލަސްތީނުގެ ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައި އެމީހުންގެ...

ކުޅިވަރު

25 ޖުލައި 2016 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ރީހާން އުފާ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2016″ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހަމާވާނެއެވެ. ޖުމުލަ 5 ކުޅިވަރާއެކު ކުރިއަށްދާ މިފެސްޓިވަލުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މާދަމާ...

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

1,499FansLike
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިޔާ އަލްބާރޓް އައިންސްޓައިންގެ ބޮޑު ތިއަރީ، 'ދަ ތިއަރީ އޮފް ޖެނެރަލް ރިލޭޓިވިޓީ'ގައި ވަރަށް ބޮޑު އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އެއީ ގްރެވިޓޭޝަނަލް ވޭވްގެ ވާހަކައެވެ. އެންމެ...

ދީން

ކުލަބް ޔޫތުސްޓަރއިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުބޭއްވި މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކްލަބް ޔޫތު ސްޓަރއިން މިފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ ޖުލައި...

ޖަވާބު ދެއްވީ : ޑރ މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ސްޓާރޕްލަސް އިން ނަމަވެސް އަދި އެހެން ޗެނަލަކުން ނަމަވެސް...

އުފާއިން މިހުސްވި ރަމަޟާން މަހު އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 'އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1437' ގެ އެންމެ ގިނަ ސުވާލު ދިމާ ކުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލާފިއެވެ. މިކުއިޒްގައި އެންމެ ގިނަ ސުވާލު ދިމާކޮށްގެން...

1437 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު 16 އިން 30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މުއްދަތު 05 ޖުލައި 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 12...

ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އުނގޫފާރުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި މިވެބްސައިޓްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ވަރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު އަރިސްކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުއާއަކީ ބަރަކާތްތެރި ފިތުރުއީދުގެ އުފާ އެއްމެހައި ލޮބުވެތި ރަށްޔިތުންނަށް އެއްމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގެންދިއުމެވެ.
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

ލިޔުނީ އަލީ މާހިރު އިންސާނެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ސާފުތާހިރުކަމަކީ ވަރަށް މުޙިންމު ކަމެކެވެ. މާތްﷲ އިންސާނުން އުޅުމަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ގޮތް ކަމަށްވާ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ސާފުތާހިރުކަމަށް އިސްކަންދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސިފައާއި އިދިކޮޅު ކަންތައްތައް މަނާކުރައްވައި...