Saturday, ޖުލައި 4, 2015

ރިޕޯޓް

މިޔަރާއި، ހަރުފައާއި، ނަންގުލާންދާއްޓާއި، ކިނބޫ ފަދަ ތަކެއްޗަކީ ފެންނަ ފެނުމަށް އެތަކެތީގެ ރޫފަ ވަރުގަދަ ނުރައްކާތެރި ޖަނަވާރަށް ވިޔަސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޖަނަވާރާ ގާތަށްވެސް މި ޖަނަވާރުތަކަކަށް ނާދެވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ...

ތިބާދެކެ އެންމެ ލޯބިވީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ރޭގަނޑުގެ ނިންޖާއި އަރާމު ތިބާޔަށްޓަކައި ގުރުބާންކުރީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ތިބާޔަށް އެންމެ ހެޔޮ ގޮތްތައް މެދުވެރިވުމަށް އެދޭ ހާލު ދުވާފުޅު ކުރެއްވުމުގައި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރެއްވީ ކާކުހެއްޔެވެ؟...

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

472FansLike

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

  ޒޯން 3 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2014 ވަނައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހޭހަން ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ކެޕްޓަން އަދި ތިޔަމަސް އެކްސް ގެ އިތުބާރު ޑިފެންޑަރ ހަސަން ފަޒީލް މިއަހަރު...

ދީން

ތިބާދެކެ އެންމެ ލޯބިވީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ރޭގަނޑުގެ ނިންޖާއި އަރާމު ތިބާޔަށްޓަކައި ގުރުބާންކުރީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ތިބާޔަށް އެންމެ ހެޔޮ ގޮތްތައް މެދުވެރިވުމަށް އެދޭ ހާލު ދުވާފުޅު ކުރެއްވުމުގައި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރެއްވީ ކާކުހެއްޔެވެ؟...

މިއަދަކީ މިއުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ސައްލަﷲ އަލައި ވަސައްލަމަގެ އީދު މީލާދު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ދުވަހެވެ. މިމާތް ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ މުސްލިމު ހުރިހާ ލޮބުވެތި އަހުންނާއި އުހުތުންނަށް...

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އާއި މުޝްރިކުން އެންމެ ބޮޑަށް ދެކޮޅުވެރިވި އެއް ކަމަކީ އިންސާނާ މަރުވެ، ފަނާވެގެން ދިއުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވޭނެކަމެވެ. އެހެނަސް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި މިކަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ...
video

ތާރީޚުގެ ޞަފުޙާތައް ޞަލީބީންގެ ނުބައިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭ ފަދައިން، އެބައިމީހުންގެ އަތްދަށުން ޤުދުސް މިނިވަން ކުރި އިސްލާމީ އަބްޠާލުންގެ މަތިވެރިކަމާއި އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ވާހަކަތައް ވެސް ކިޔައިދެއެވެ. ޞަލީބީން ޤުދުސް ހިފައި، ޤުދުސްގެ...
video

ދުވަސްވަރަކީ އައްބާސީ ޙަލީފާ ކަމުގެ ރަންދުވަސްވަރެވެ. އެދުވަސްވަރު މުސްލިމުންގެ ޙިލާފަތުގެ ވެރިރަށް ބަޤުދާދުގައި ޢިލްމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ފުންނާބު އުސް ވިސްނުންފުޅު ތޫނު ޢިލްމްވެރިޔަކު އުޅުއްވިއެވެ. އެއްދުވަހަކު މި ޢިލްމުވެރިޔާ ދަންނަ މީހާކު...

މަޢުލޫމާތު

ޑެންގޫ ހުމަކީ ކޮބާ؟ ޑެންގޫ ހުމަކީ މަދިރީގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ވައިރަސް އަކުން ޖެހޭ ހުމެކެވެ. ޑެންގޫ ހުން ފެތުރެނީ ޖަރާސީމު އަށަގެންފައިވާ އަންހެން މަދިރީގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ. ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޑެންގޫހުން ޑެންގޫ ހުން ފެންނަން...
- Advertisement -