ހޯމަ, ޖެނުއަރީ 23, 2017

ޙަބަރު

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން މިވަނީ ފަށާފައެވެ. ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. އިމްތިހާނުގައި ދަށް ނަތީޖާ ލިބުނު ދަރިވަރުން ދެރަވެ، މާޔޫސް ނުވާށެވެ. އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ އެއްމެ ރަގަނޅު...

ރިޕޯޓް

ދިރާސީ އަހަރެއް ނިމި ޗުއްޓީއަކާ ކުރިމަތިލާހިނދު  ލިބިގެންދިޔަ ރިޕޯޓާމެދު އެކިކުދިން އެކި ޝޫޢޫރުގައިވާތީ ފެނެއެވެ. އެއްބަޔަކު އުފާވެރި މޫނަކާއެކު ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމަގައެވެ. އަނެއްބަޔަކު ހިތާމައިން މޮޅީގެ ސާލެއްލާފައި ވީހިނދު ތިމާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކު...

އުނގޫފާރުގައި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ތައުލީމު އުގަންނައިދޭން ފަށާފައިވަނީ 1962 އަހަރު ސަރުކާރުގެ އެހީއާއި އެކު، ރައްޔިތުން ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ކާޑު ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އިމާރާތެއްގައެވެ. އާދެ! ކާޑުގޭގައެވެ. މިއިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ދަށުގައި...

ކުޅިވަރު

ސަރުކާރުގެ ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އުނގޫފާރުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ފުޓުސަލް ދަނޑަށްބޭނުންވާ ޓާފް ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. މިފަހަރު ގެނެވިފައި މިވަނީ ސަރުކާރުގެ ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 20 ރަށެއްގައި ތަރަށްޤީކޮށް...

އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

2,850FansLike
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިޔާ އަލްބާރޓް އައިންސްޓައިންގެ ބޮޑު ތިއަރީ، 'ދަ ތިއަރީ އޮފް ޖެނެރަލް ރިލޭޓިވިޓީ'ގައި ވަރަށް ބޮޑު އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އެއީ ގްރެވިޓޭޝަނަލް ވޭވްގެ ވާހަކައެވެ. އެންމެ...

ދީން

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ނޭޕާލްގެ ޑޮކްޓަރ ޑރ ސައިލެޝް ކްމާރު އިސްލާމް ވެއްޖެއެވެ. މިކަމަށް ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު 11:30 ގައި އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި...

ފުނޫނުލް ޤުރުއާން އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހޯލީ ޤުރުއާން އަދި އުނގޫފާރު ޖަމްއިއްޔަތުއް ސައިފް އާއި ގުޅިގެން އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިހާރު އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޤާރީކޯސް ލެވެލް 1 ގެ ޓެސްޓް...

އަތޮޅުތެރެއަށް އަމާޒްކޮށްގެން ކީރިތި ޤުރުޢާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ހިންގާ ޖަމާއަތް ތެރިން ތަމްރިނުކުރުމުގެ ބުރެއް 8 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން އަތޮޅު ތެރެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން...

ދިރާސީ އަހަރެއް ނިމި ޗުއްޓީއަކާ ކުރިމަތިލާހިނދު  ލިބިގެންދިޔަ ރިޕޯޓާމެދު އެކިކުދިން އެކި ޝޫޢޫރުގައިވާތީ ފެނެއެވެ. އެއްބަޔަކު އުފާވެރި މޫނަކާއެކު ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމަގައެވެ. އަނެއްބަޔަކު ހިތާމައިން މޮޅީގެ ސާލެއްލާފައި ވީހިނދު ތިމާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކު...

މަތީގައިވާ ތަސްވީރަކީ ޝޯސަލް މީޑިއާގައި މަދީނާގެ މަސްޖިދުލް ނަބަވީގައި މީގެ 112 އަހަރު ކުރިން ހަރުކޮށްފައިވާ ބޮތްކެއްގެ ތަސްވީރެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުރުވަމުންދާ ތަސްވީރެކެވެ. މި ތަސްވީރުގެ ހަގީގަތް ބެލުމަށް 'ލައިފް އިން...
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

އިންސާނާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލުން ފެންނަން ހުންނަ ކުލަތަކުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައަށް ނަފުސާނީ ގޮތުން ބަދަލުގެނުވާ ކަމަށް ނަފުސާނީ ޢިލްމުވެރިން ހޯދާފައިވާ ހޯދުންތަކުން އިނގެއެވެ. އެއީ ދިރިއުޅޭ ގޯތިތެރެއާއި، ގެއާއި، ކޮޓަރިފަދަ ތަންތާގެ...