ބުރާސްފަތި, އައުގަސްޓް 25, 2016

އެންމެ ފަހުގެ

އަފްގާނިސްތާނުގެ އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ ރަބާބާ މުޙައްމަދީ އުފަންވީ ނުކުޅެދޭ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާގެ އަތާއި ފައިގެ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ނަމަވެސް ކުޑަ އިރުއްސުރެ އޭނާގެ...

ފުރާންސްގެ ނީސްގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ބުރުގާ އަޅައިގެން މޫދަން އެރެން އުޅޭ އަންހެންނުންގެ ބުރުގާ ފުލުހުން ނުކުމެ ގަދަކަމުން ބާލަން ފަށައިފިއެވެ. އައިސް އައިއެސްއިން ލޮރީއަކުން ހަމަލާދީ ފުރާންސްގެ 84 މީހުން މަރާލިފަހުން ފްރާންސުން މީގެ...

ޙަބަރު

އަފްގާނިސްތާނުގެ އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ ރަބާބާ މުޙައްމަދީ އުފަންވީ ނުކުޅެދޭ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާގެ އަތާއި ފައިގެ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ނަމަވެސް ކުޑަ އިރުއްސުރެ އޭނާގެ...

ރިޕޯޓް

އުނގޫފާރުގައި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ތައުލީމު އުގަންނައިދޭން ފަށާފައިވަނީ 1962 އަހަރު ސަރުކާރުގެ އެހީއާއި އެކު، ރައްޔިތުން ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ކާޑު ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އިމާރާތެއްގައެވެ. އާދެ! ކާޑުގޭގައެވެ. މިއިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ދަށުގައި...

މިދުވަސްވަރަކީ އަހަރެމެންގެތެރޭގައި ޤައުމިއްޔަތާއި ޙުއްރިއްޔަތުގެ އަޑުގަދަވެފައިވާ ވަގުތެކެވެ. މިޤައުމު މިނިވަންކަމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިގެންދިޔަ އުފާވެރި ހަފްލާއާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހުގެ ދުވަސްތަކާ ދިވެހިން ކުރިމަތިލަނީ ފިސާރި ފަޚުރުވެރިކަމާއެކުއެވެ. އުފާވެރި އެއްވުންތަކާއި ކުޅިވަރުތަކާއި...

ކުޅިވަރު

އުނގޫފާރު ސްކޫލް އަދި ރ.ދުވާފަރުގެ ރ.އަތޮޅު ސްކޫލުގެ އަންހެން ދަރިވަރުން ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. މި މެޗް ސީދާ 3 ސެޓުން ކާމިޔާބު ކުރީ އުނގޫފާރު ސްކޫލެވެ. މި މެޗު އޮތީ އިއްޔެ...

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

0FansLike
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިޔާ އަލްބާރޓް އައިންސްޓައިންގެ ބޮޑު ތިއަރީ، 'ދަ ތިއަރީ އޮފް ޖެނެރަލް ރިލޭޓިވިޓީ'ގައި ވަރަށް ބޮޑު އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އެއީ ގްރެވިޓޭޝަނަލް ވޭވްގެ ވާހަކައެވެ. އެންމެ...

ދީން

ކާމިޔާބު ލިބޭނީކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ދެވަނަބައި އިބްނު ކަޘީރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ނަޞްރާއި ނަސީބަށް އެދޭމީހާ މާތްﷲއަށް ކިޔަމަންގަތުމުގައި ސާބިތުވާށެވެ. އޭނާގެ އެދެން އެކަލާނގެ ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާނެއެވެ. އެހެނީ މި ދިރިއުޅުމާއި އަންނަންއޮތް ދިރިއުޅުން މިލްކުވެވޮޑިގެންވަނީ...

ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ ފުރަތަމަ ބައި އުމަރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނު ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރު ޝާމަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަބޫއުބައިދާއާއިއެކު ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގެ މަގުމަތީގައި އެކަލޭގެފާނަށް ކޯރެއް ހުރަސްކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަތެވެ. އެހެންކަމުން އުމަރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިވާންޖޯޑުކޮޅު ބާލުއްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ...

ކުލަބް ޔޫތުސްޓަރއިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުބޭއްވި މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކްލަބް ޔޫތު ސްޓަރއިން މިފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ ޖުލައި...

ޖަވާބު ދެއްވީ : ޑރ މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ސްޓާރޕްލަސް އިން ނަމަވެސް އަދި އެހެން ޗެނަލަކުން ނަމަވެސް...

އުފާއިން މިހުސްވި ރަމަޟާން މަހު އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 'އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1437' ގެ އެންމެ ގިނަ ސުވާލު ދިމާ ކުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލާފިއެވެ. މިކުއިޒްގައި އެންމެ ގިނަ ސުވާލު ދިމާކޮށްގެން...
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

ބިރުވެރި ފިލްމުތަކާއި ވާހަކަތަކުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކެރެކްޓަރ "ޑްރެކިއުލާ" އެންމެ ފުރަތަމަ އާންމުވެފައި ވަނީ 1897 ވަނައަހަރު، ނޯވެލިސްޓެއް ކަމުގައިވާ ބްރޭމް ސްޓޯކާގެ ނޮވެލް "ޑުރެކިއުލާ" އިންނެވެ. އެއަށްފަހު ޑްރެކިއުލާ މި ކެރެކްޓާ ވަނީ...