އާދިއްތަ, މެއި 28, 2017

ރިޕޯޓް

މިއަދަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅު ތަކުގައި ފާހަގަ ކުރާ މައިންގެ ދުވަހެވެ. މި ދުވަހަށް އިރު އުދަރެހުން އެރުމާއެކު އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރާ ޕޯސްޓްތަކުން އުތުރިއަރަމުންދާ އިހުސާސްތަކާއި ޖަޒުބާތު ތަކުގެ މެސެޖުތަކުން...

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2017 ގެ ދަތުރުގައި ރ.އަތޮޅުގެ ޗެންޕިއަން އުނގޫފާރު އެފްސީ ޒޯން 3 ގައި ހިމެނޭ އަނެއް ދެ އަތޮޅު ކަމުގައިވާ ބ އަދި ޅ ގެ ޗެންޕިއަނުންނާ ވާދަ ކުރުމަށް...

ކުޅިވަރު

ރ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލްތަކުން އިސްނަގައިގެން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފްޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރު ސްކޫލް އަދި އަލިފުށި ސްކޫލް...

އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

3,544FansLike
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތް އުނގޫފާރުގައި ބާއްވާނީ ކީއްވެގެންކަން ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް އަދިވެސް އޮތީ ސާފުނުވެއެވެ. މިކަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކަށާއި އެޓީމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަރަށް ރަގަނޅަށް އެނގިފައި...

ދީން

އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1438 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސުވާލެއް ހުށައެޅޭ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކުއިޒެކެވެ. މި ކުއިޒުގެ ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ވެސް...

މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން މާތް ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި އެންމެ މާތް މައްސަރަކީ ރަމަޟާން މަހެވެ. ރަމަޟާން މަހަކީ އެމަހެއްގައި މުސްލިމުންގެ ހަޔާތުގެ ދުސްތޫރު ބާއްވާލެއްވި މައްސަރެވެ. މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ރޯދަ ފަރުޟުކުރެއްވި މައްސަރެވެ. ބަރަކާތްތެރި...

މަރާމާތަށް ބަންދުކުރި ތަޤްވާ މިސްކިތް އަލުން ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު މިސްކިތް ބޭނުން ކުރަންފެށީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަސުރު ނަމާދުން ފެށިގެންނެވެ. ތަޤްވާ މިސްކިތް މަރާމާތައް ބަންދުކުރީ 11 މާރިޗް 2017...

ފުނޫނުލް ޤުރުއާން އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހޯލީ ޤުރުއާން އަދި އުނގޫފާރު ޖަމްއިއްޔަތުއް ސައިފް އާއި ގުޅިގެން އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޤާރީކޯސް ލެވެލް 1 ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން މިރޭ...

ރަހުމުކުޑަކޮށް އަވަހާރަ ކޮށްލާފައިވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ރ އުނގޫފާރު ގުލްފާމްގޭ އަލްމަރުހޫމް ޑރ. އަފްރާޝިމް އަލީގެ ހަނދާނުގައި އުނގޫފާރުގައި އިމާރާތްކުރާ އިސްލާމީ...
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

އިންސާނާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލުން ފެންނަން ހުންނަ ކުލަތަކުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައަށް ނަފުސާނީ ގޮތުން ބަދަލުގެނުވާ ކަމަށް ނަފުސާނީ ޢިލްމުވެރިން ހޯދާފައިވާ ހޯދުންތަކުން އިނގެއެވެ. އެއީ ދިރިއުޅޭ ގޯތިތެރެއާއި، ގެއާއި، ކޮޓަރިފަދަ ތަންތާގެ...