ބުދަ, މެއި 4, 2016

ރިޕޯޓް

ތަހުޒީބީ މުޖުތަމަޢެއްގެ ބިންގާ ތަޢުލީމީ ދަރިންތަކެއްގެ ހިތްމަތާއި މިންނަތުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންދާއިރު އަދުގެ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު ތަޢުލީމުގެ އެތައް ދޮރުތަކެއް ހުޅުވިފައިވާ އަދި ހުޅުވެމުންދާ ދިވެހި ރާއްޖެއެކެވެ....

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު ރިއަލިޓީ ޝޯ، މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ރ.އުނގޫފާރުން ފެށި ދަތުރު ފާތިމަތު އަޒުލީމާއާއި އެކު ފަށާފައިވަނީ މަސައްކަތަކީ ކާމިޔާބީގެ މިސްރާބަށް އެޅޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. އެތައްބަޔަކު...

ކުޅިވަރު

ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންއާ ގުޅިގެން އުނގޫފާރުގައި އޮފިޝަލުންނާއި ކޯޗުން ޓްރެއިން ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްފައިފިއެވެ. މިކޯޗިންގް ކޭންޕް އޮތީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 6:00 ން ރޭގަނޑު...

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

823FansLike
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

6 މާޗު 2016 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުރިގެން ދިޔަ ހަބަރަކާއި ގުޅިގެން އުނގޫފާރުގެ ގިނަބަޔަކަށް ބޮޑު ސިހުމެއް ލިބިގެންދިޔައެވެ. އެއްބަޔަކު ތިބީ އެވާހަކަ ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. އަނެއްބަޔަކު ވަގުތުން...

ދީން

އެންމެހާ ހަމްދާއި ސަނާއެއް ހައްގުވެގެން ވަނީ އުޑުތަކާއި ބިން ޚަލްޤް ކުރެއްވި ޚާލިޤުވަންތަ މާތް ﷲ އަށެވެ. އެކަލާންގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަވާފައި ވަނީ އެކަލާންގެ ކާއިނާތު ޚަލްޤް ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ބަލައި ވިސްނާ...

މިލިޔުމަކީ ޝެއިޚް އަލް ހަދީޘް މައުލާނާ މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ ލިޔުއްވާފައިވާ "ހިކާޔަތު އަލް ސަހާބާ" މިފޮތުން ނަގާފައިވާ ވާހަކައެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.‎ މިއުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه و سلم...

ޖެހި ޖެހިގެން މަދުވެގެން 3 ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރެއްޖެ ނަމަ ހަށިގަނޑުގެ މުޅި ދިފާއީ ނިޒާމު އެއްކޮން ތާޒާ ކޮއްލާ ކަމަށް ދަ ޓެލެގްރާފް ނޫހުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ބުނެފިއެވެ. މީގެ ކުރިން...

03 މާރޗް އަކީ ތާރީޚުގައި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ކަޅު ދުވަހެކެވެ. ދުސްމިނުންގެ ލަސްކަރު އިސްލާމީ އުންމަތުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގެ ނިމުންގެނައި ހިތާމަވެރި ދުވަހެވެ. އެންމެފަހު އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ކަމުގައިވާ...

މާތްﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އުފެއްދެވި ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން އިންސާނުން އުފައްދަވާފައިވަނީ އެންމެ ރިވެތި ސޫރާގައެވެ. އަދި އިންސާނާއަށް އެހެނިހެން މަޚްލޫޤުންނަށް ނުދެއްވާފަދަ ބުއްދިއާއި ވިސްނުން ދެއްވައި ނިޢުމަތްތައްދެއްވިއެވެ. މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވަނީ...
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކުގައި ދުނިޔެއިން އަހަރަކު އެތައް މިލިއަން މީހުންނެއް މަރުވެއެވެ. އިންޑިއާގެ ކެރެލާގައި ޕައްޕަދަވެދާ ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުނިން ހިންގާ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި މިފަދަ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ ގޮތުގެ...