އާދިއްތަ, އައުގަސްޓް 28, 2016

އެންމެ ފަހުގެ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރ އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ހަވީރު ފެށޭނެއެވެ. އުނގޫފާރު ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތުގައި ރ އަތޮޅުން 4 ޓީމު ވާދަކުރާނެއެވެ. މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ...

ޓެޓޫ ޖެހުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހަރާން ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރު އިލްމުވެރިން އިއްތިފާގުވެއެވެ. އަދި ބުޙާރީ އާއި މުސްލިމް ރިވާކުރައްވާފައިވާ ހާދީޘެއްގެ މާނާގައި ވާ ގޮތުގައި ޓެޓޫ ޖެހުމަކީ ﷲ އާއި...

ޙަބަރު

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރ އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ހަވީރު ފެށޭނެއެވެ. އުނގޫފާރު ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތުގައި ރ އަތޮޅުން 4 ޓީމު ވާދަކުރާނެއެވެ. މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ...

ރިޕޯޓް

އުނގޫފާރުގައި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ތައުލީމު އުގަންނައިދޭން ފަށާފައިވަނީ 1962 އަހަރު ސަރުކާރުގެ އެހީއާއި އެކު، ރައްޔިތުން ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ކާޑު ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އިމާރާތެއްގައެވެ. އާދެ! ކާޑުގޭގައެވެ. މިއިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ދަށުގައި...

މިދުވަސްވަރަކީ އަހަރެމެންގެތެރޭގައި ޤައުމިއްޔަތާއި ޙުއްރިއްޔަތުގެ އަޑުގަދަވެފައިވާ ވަގުތެކެވެ. މިޤައުމު މިނިވަންކަމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިގެންދިޔަ އުފާވެރި ހަފްލާއާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހުގެ ދުވަސްތަކާ ދިވެހިން ކުރިމަތިލަނީ ފިސާރި ފަޚުރުވެރިކަމާއެކުއެވެ. އުފާވެރި އެއްވުންތަކާއި ކުޅިވަރުތަކާއި...

ކުޅިވަރު

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރ އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ހަވީރު ފެށޭނެއެވެ. އުނގޫފާރު ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތުގައި ރ އަތޮޅުން 4 ޓީމު ވާދަކުރާނެއެވެ. މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ...

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

0FansLike
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިޔާ އަލްބާރޓް އައިންސްޓައިންގެ ބޮޑު ތިއަރީ، 'ދަ ތިއަރީ އޮފް ޖެނެރަލް ރިލޭޓިވިޓީ'ގައި ވަރަށް ބޮޑު އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އެއީ ގްރެވިޓޭޝަނަލް ވޭވްގެ ވާހަކައެވެ. އެންމެ...

ދީން

މަތީގައިވާ ތަސްވީރަކީ ޝޯސަލް މީޑިއާގައި މަދީނާގެ މަސްޖިދުލް ނަބަވީގައި މީގެ 112 އަހަރު ކުރިން ހަރުކޮށްފައިވާ ބޮތްކެއްގެ ތަސްވީރެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުރުވަމުންދާ ތަސްވީރެކެވެ. މި ތަސްވީރުގެ ހަގީގަތް ބެލުމަށް 'ލައިފް އިން...

ކާމިޔާބު ލިބޭނީކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ދެވަނަބައި އިބްނު ކަޘީރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ނަޞްރާއި ނަސީބަށް އެދޭމީހާ މާތްﷲއަށް ކިޔަމަންގަތުމުގައި ސާބިތުވާށެވެ. އޭނާގެ އެދެން އެކަލާނގެ ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާނެއެވެ. އެހެނީ މި ދިރިއުޅުމާއި އަންނަންއޮތް ދިރިއުޅުން މިލްކުވެވޮޑިގެންވަނީ...

ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ ފުރަތަމަ ބައި އުމަރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނު ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރު ޝާމަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަބޫއުބައިދާއާއިއެކު ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގެ މަގުމަތީގައި އެކަލޭގެފާނަށް ކޯރެއް ހުރަސްކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަތެވެ. އެހެންކަމުން އުމަރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިވާންޖޯޑުކޮޅު ބާލުއްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ...

ކުލަބް ޔޫތުސްޓަރއިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުބޭއްވި މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކްލަބް ޔޫތު ސްޓަރއިން މިފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ ޖުލައި...

ޖަވާބު ދެއްވީ : ޑރ މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ސްޓާރޕްލަސް އިން ނަމަވެސް އަދި އެހެން ޗެނަލަކުން ނަމަވެސް...
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން މާދަމާ ހަވީރު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަނީއެވެ. މިހަވީރަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ  ނަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބާއްވާ ހަވީރެކެވެ. މިހަވީރު ކުރިއަށްދާނީ މާދަމާ...