ކޮވިޑް-19
ދުނިޔެ
691,867
INFECTED
515,345
ACTIVE
143,535
RECOVERED
32,987
DEATH
ރާއްޖެ
17
6
11
0
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ރ.އަތޮޅުން ޓެސްޓުކުރި 4 ސާންޕަލް ނެގެޓިވް

   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ރ.ފައިނުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު ޓެސްޓް ކުރަނީ

   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ކޮވިޑް 19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބަޔަކު ރ.ފުރަވެރި ރިސޯޓުން ފެނިއްޖެ

   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރު އަދި އަލިފުށީގައި ދިރިއުޅޭ ބަނގުލަދޭޝް ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް 19 އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފި

   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އޭޕްރީލް 18 އަށް އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

   3 ހަފުތާ ކުރިން

   މައުލޫމާތު ނުފޮރުވާ! ތެދު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރޭ!

   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ޔޫއާރުއެޗް ގައި އަލަށް ޤާއިމުކުރި އީއެންޓީ ރޫމްގައި އާ ހިދުމަތްތަކާއެކު މިއަދު ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

   4 ހަފުތާ ކުރިން

   މިއަދުން ފެށިގެން ޔޫއާރުއެޗްގެ ހެނދުނު އޯޕީޑީގައި ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ދެ ޑޮކްޓަރުން ތިއްބަވާނެ

   4 ހަފުތާ ކުރިން

   ލާމަރުކަޒީކޮށް ވާދޫ އަދި ހުޅުދުއްފާރުގެ ދެ ޕްރޮޖެކްޓަކާއެކު 20 ޕްރޮޖެކްޓެއް ކައުންސިލް ތަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

   4 ހަފުތާ ކުރިން

   ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކުގެ އިތުރު ހަރަކާތްތައް މެދުކަނޑާލަން އަންގައިފި

   Close