4 ދުވަސް ކުރިން

  ވޮލެންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި އުނގޫފާރު އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުގެ ދަރިވަރުންގެ ހިއްވަރު!

  ރ. އަތޮޅުގައި ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފަށާ، މުޅި އަތޮޅަށް މި ބަލީގެ ނުރައްކަލާއި ބިރުވެރިކަން މި ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި މި ހާލަތުން…
  4 ދުވަސް ކުރިން

  އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ؟ ފުރަތަމަ ބައި

  ދުވަސްގަނޑަކު ވަޒީފާގައި އުޅުމަށްފަހު ، އަހުސަން އެދަނީ ފޮނި އުންމީދު ތަކަކާއެކު ކާރޫބާރު ބޮޑު މާލޭގެ ހަލަބޮލި މާހައުލަކަށެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް ހަޔާތަށް އަންނައޮތް ހިތްދަތިކަމަކަށް ތައްޔާރު ނުވެއެވެ.…
  6 ދުވަސް ކުރިން

  އަލިފުށީގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް 200 އިން މައްޗަށް

  ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް ކޭސް ތައް ފެތުރެމުންދާ ރ. އަލިފުށިން ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު 200 އިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. އަލިފުށީ ހެލްތު ސެންޓަރުން މިރޭ ހާމަކޮށްފައިވާ…
  Close