16 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އުނގޫފާރު މަގުހެދުން – އަމީނީ މަގު ގައި އޭބީސީ ލޭޔަރ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި

  އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ އުނގޫފާރުގެ މަގުތައް ރަގަނޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަމީނީ މަގުގައު މިއަދު އެގްރިގޭޓް ބޭސް ކޯސް (އޭބީސީ)…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  ރ. އަތޮޅުގެ 4 ރަށެއްގެ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ހިންގަން ކައުންސިލް ތަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

  ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު މިއަހަރުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގައި ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފުލޫ ކުލިނިކް މަރާތު ކުރުމަށް ހެޕީ ފޭސް އާއި ހަވާލުކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފުލޫ ކުލިނިކް މަރާމާތު ކުރުމަށް ހެޕީ ފޭސް އާއި މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޔޫއާރުއެޗް ގެ…
  Close