1 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތައިލައިފި

  އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ  ނައްތައިލައިފިއެވެ. މިތަކެތި ނައްތައިލާފައިވަނީ މިހިނގާ އޮކްޓޫބަރު…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން “ބަކުން” ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

  ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން “ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ އެއްހާސް ދުވަސް” އާއި ގުޅުވައިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ “ބަކުން” ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ހުޅުދުއްފާރުގައި ބާއްވައިފި

  ބައިނަލް އަގުވާމީ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދުއްފާރުގައި “ހެލްތީ ބްރެކްފާސްޓް” ގެނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުދުއްފާރު ސުކޫލުގައި، ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާ…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  “ނަބިއްޔާގެ ދިފާއުގައި” ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ހުޅުދުއްފާރު ގައި ބާއްވަނީ

  މިއުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ރަސޫލުﷲ ގެ ދިފާއުގައި ބާއްވާ ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ހުޅުދުއްފާރުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިހިނގާލުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 18 އޮކްޓޫބަރ…
   3 ދުވަސް ކުރިން

   އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިތާނީ ކޭމްޕް 24 ނޮވެމްބަރު ގައި…

   އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ހިތާނީ ކޭމްޕް މިއަހަރުވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ކޭމްޕު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 24 ނޮވެމްބަރު 2019 އިން…
   5 ދުވަސް ކުރިން

   “އަހަރެންގެ ބެންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް” ޕްރޮގްރާމުން ހުޅުދުއްފާރުން ބީޗު ތަރައްޤީ…

   ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގާ “އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް” ޕްރޮގްރާމުން ހުޅުދުއްފާރު ބީޗު ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުށައެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އެ ބޭންކުން މިއަދު އާންމު…
   5 ދުވަސް ކުރިން

   ވޯލްޑް ބޭންކުން ދިވެހިންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ސާވޭއެއް ފަށައިފި –…

   ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ މުހިންމު މައްސަލަތަކާއި ހުރި ފުރުސަތުތައް އަދި އެ ކަންކަން ހައްލު ކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ދިވެހި ބަހުން ސާވޭއެއް…
   7 ދުވަސް ކުރިން

   މަނަދޫގައި ބޭއްވި ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ ސިމްޕޯޒިއަމް…

   ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަން ގައި ހިމެނޭ ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގައި ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ބޭއްވި ސިމްޕޯޒިއަމް ނިންމާލައިފިއެވެ. މި…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އިނގުރައިދޫ ޒުވާނެއްގެ ފައި…

   ކަނޑު މަތީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި އިނގުރައިދޫ ޒުވާނެއްގެ ފައި ބުރި ވެއްޖެއެވެ. މިޒުވާނާ މިހާރުވަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސް ފަރުވާދޭން ފަށާފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ 4 މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފުން…

   ރ. ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިފަހަރު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 4 މަޤާމަކަށް 4 މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އެމަރުކަޒުން ވަނީ…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓު ކިނޮޅަހު ކައުންސިލުން…

   މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކުން “ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމެންޓް އޮން ރޭޑިކަލައިޒޭޝަން އިންދަ މޯލްޑިވްސްގެ” ނަމުގައި ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމްދީނާ ޙިލާފު އަދި ދީނަށް ފުރައްސާރަ ރައްދުވާ ގޮތަށް އެތައް…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުން ބިނާކުރި މައިޒާން…

   ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުން ބިނާކުރި މައިޒާން ހުޅުވައިފިއެވެ. އިންނަމާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ނާއި ބެލެނިވެރިން ސުކޫލު ދޮށަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު އެފަރާތްތަކަށް އަވިން ނާއި ވާރޭއިން ސަލާމަތްވުމަށް ބިނާކުރި…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ސައިފް ގޯލްޑެން ޖުބިލީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތަށި ހޭހަން ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން…

   8 ވަނަ ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް މިމުބާރާތުގެ ތަށި ހޭހަން ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން މިލްކުކޮށްފިއެވެ. މިކާމިޔާބީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހޭހަން ރެކްރިއޭޝަން…
    3 ހަފުތާ ކުރިން

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވޯޑުތައް އެއަރ ކޮންޑިޝަން ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް

    ރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތެރޭ ތިން ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ވޯޑުތައް އެއަރ ކޮންޑިޝަން ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް އެކަމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެއަރ ކޮންޑިއަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިން ހޮސްޕިޓަލަކީ,…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    “ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

    ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ “ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް މިއަދު އުނގޫފާރުގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިހަރަކާތް އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    ރ އަތޮޅުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 1500 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ބިޔަމަޝްރޫއުގެ މަޝްވަރާތައް މިއަދު ފަށަނީ

    ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދުގެ ތެރެއިން ރ އަތޮޅުގައި އިމަރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 1500 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން މިއަދު އުނގޫފާރުގައި…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    ހަފްތާރެސް ހުކުރު ދުވަހު އުނގޫފާރުގައި

    މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ބާއްވަމުންއަންނަ “ހަފްތާރެސް” މިފަހަރު އުނގޫފާރުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ހަފްތާރެސް ކުރިއަށްދާނީ 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ…
    16 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

    ސުޖާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސް ވަނީ، އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާ!

    މިއީ މާލޭ ދަފުތަރު ނަންބަރު 1140 އަހުމަދު ސުޖާގެ ވާހަކައެވެ. ސުޖާއާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް އުނގޫފާރު.ކޮމް ގައި މީގެ ކުރިން ވެސް 2 ފަހަރު ގެނެސްދީފައި ވާނެވެ.…
    14 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

    އުނގޫފާރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއައިބީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ވުމުގެ މައުލޫމާތު ދީފި

    އުނގޫފާރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ކިބާގައި ފަހަށް ރައްކާކުރުމައި އިންވެސްޓު ކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންނެވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން ޙިއްސާ ޤަތުމާއި ޙިއްސާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު…
    Close