2 ދުވަސް ކުރިން

  ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއެކު ލާމަގެ ސްޕާރ އިންޑް ޕްރޮމޯޝަން ފަށަނީ

  އަގުބޮޑެތި އިނާމުތަކާ އެކު ރ. މީދޫގެ ލާމަ ފިހާރައިން ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. އަހަރު ނިމުމާ ދިމާކޮށް ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ޑިސެމްބަރު 1…
  6 ދުވަސް ކުރިން

  އަލިފުށި ފިނިފެންމާ ގުރޫޕުން ރ. އެއްތިނގިލި ސާފުކޮށްފި

  ރ. އަލިފުށި އަންހެން ކަނބަލުންގެ ގުރޫޕެއް ކަމުގައިވާ ފިނިފެންމާ ގުރޫޕުން އިސްނަގައިގެން ރ. އެއްތިނގިލީގައި ޕިކްނިކް ގޮސް އުޅޭ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފިއެވެ. މި ގުރޫޕުން މި ރަށް…
  7 ދުވަސް ކުރިން

  “ވެސްޓްބީޗް ތިޔަމަސް އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2020” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވާނެ

  ތިޔަމަސް އެކްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް “ވެސްޓްބީޗް ތިޔަމަސް އެކްސް 2020” ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވާނެއެވެ. މި މުބާރާތަކީ…
  Close