2 ދުވަސް ކުރިން

  ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ފިޔަވާ ބޭރަށް ނިކުމެ ނޫޅުމަށާއި މާސްކު އެޅުމަށް ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

  ރ. އުނގޫފާރުން ރެންޑަމްކޮށް ނެގި ސާންޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ސާންޕަލް އެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން ޒަރޫރީ ބޭނުމަކު ފިޔަވާ ބޭރަށް ނިކުމެ ނޫޅުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  ރެންޑަމް ސާންޕަލް އެއް ފައްސިވެ އުނގޫފާރު މޮނީޓަރިން އަށް ލަނީ

  އުނގޫފާރުން ނެގި ރެންޑަމް ސާންޕަލް އެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް ވަރަށް އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައި ވަނީ އުނގޫފާރުން…
  7 ދުވަސް ކުރިން

  ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

  ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން މިއަދު…
  Close