1 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ވާދޫގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ފަށަނީ

  ރ.ވާދޫގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ފެށުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ…
  2 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރުމަށް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ފޯމް ހުށައަޅައިފި

  06 އޭޕްރިލް 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ރ.އުނގޫފާރު، ހިމިތީގެ، އަބްދުﷲ…
  8 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ޕެނަލްބޯޑުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހަވީރު ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

  އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ހިންގަމުންގެންދާ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ޕެނަލްބޯޑުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު 16:00 ން ފެށިގެން 17:45 އަށް އުނގޫފާރުން ކަރަންޓް ކަނޑާލާނެކަމަށް އަންގައިފިއެވެ.…
  13 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އުނގޫފާރުގައި ރިރެޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭ މީހުން 330 އަށްވުރެގިނަ

  އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އިލެކްޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައި ވާގޮތުން މިއިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރުގައި…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  އިންތިހާބާ ބެހޭ ގޮޔުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އިލެކްޝަންގެ ޓީމެއް ރ.އަތޮޅުގައި

  06 އޭޕްރީލް 2018 ގައި އޮންނަ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބާގުޅިގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހިންގުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ރ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް އިލްހާމް ފޯމް ހުށައަޅުއްވައިފި

  ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ މިހާރުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު އިލެކްޝަނަށް ފޯމް ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ. އިލްހާމުގެ…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  ދިވެހި ފިލްމު ގޮށްރާޅު ހުކުރު ދުވަހު އުނގޫފާރުގައި

  ޑާކްރެއިން އެންޓަރޓެއިމެންޓުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު އަދި ކްރައިމް ތުރިލާ ގޮށްރާޅު ޝޯ އެއް އުނގޫފާރުގައި އަޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ. ގޮއްރާޅު އަޅިވާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ 21:00 ގައި…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  އަނގޮޅިތީމް ޔޫތު ކުލަބުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ އިފްތިތާޙީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

  އަނގޮޅތީމް ޔޫތު ކުލަބު(އޭވައިސީ) ގެ 3 ވަނަ ދައުރު އިފުތިތާޙް ކުރުމުގެ ހަފުލާ ބާއްވައިފިއެވެ. ބާބެކިއު އަކާއި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅަކާއެކު ކުރިއަށް ދިޔަ މި ހަފުލާ އޮތީ…
   3 ދުވަސް ކުރިން

   އަލިފުށި ދާއިރާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ކެނޑިޑޭޓު އަހުމަދު ހުސެއިން ފޯމް ހުށައަޅައިފި

   6 އޭޕްރިލް 2019 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓު އަހުމަދު ހުސެއިން އިލެކްޝަނަށް…
   4 ދުވަސް ކުރިން

   ވޯޓަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް އުނގޫފާރުގައި ބާއްވަނީ

   ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގެގޮތުން ވޯޓަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް އުނގޫފާރު ގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ…
   5 ދުވަސް ކުރިން

   މަތީން އަތުން ޓިކެޓު އަތުލާ ޕީޕީއެމް އިން އިލްހާމަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި

   މިއަހަރު އޭޕްރިލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގުގެ އިންތިޙާބުގައި ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ދަނގެތި ދާއިރާގެ…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   އެމްޑީއޭ އިން ރީހާން އަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ނުދޭން ނިންމައިފި

   19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވަށް ނިންމަވާފައިވާ އެމްޑީއޭގެ ޔޫތު މަޖުލިސްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ރީހާންއަށް ޓިކެޓު ނުދޭން އެ ޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ.…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އަލިފުށި ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން އާއްކޮ ކުރިމަތިލަނީ

   19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި އަލިފުށި ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިމަލިލާން ރ.އަލިފުށި، ވީނަސް، މުޙައްމަދު އާސިމް (އާއްކޮ) ނިންމައިފިއެވެ. އޭނާ އެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އަލިފުށީ ދާއިރާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ޓިކެޓް އަހުމަދު ހުސެއިންއަށް

   19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު އަޙުމަދު ހުސެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ރ. އަތޮޅުގެ 5 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުން ފޯމް ހުށައަޅައިފި

   6 އެޕްރީލް 2018 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ރ.އަތޮޅުގެ 5 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ 5 ކެނޑިޑޭޓުން…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ޔާމީން ރަޝީދު މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

   ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި މޯލްޑިވްސް ތާޑް ވޭ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޓީޑީގެ) ޓިކެޓުގައި އެ ޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ

   06 އޭޕްރިލް 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރުގެ ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި އޮފިޝަލެއް…
    15 ޖަނަވަރީ 2019

    އިނގުރައިދޫގައި ހިންގި “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން” ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

    ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރ.އިނގުރައިދޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގި “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން 15” ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން” މި ނަމުގައި 2018…
    20 ޑިސެމްބަރ 2018

    ހެނދުނުގެ ނާސްތާ – ރ އަތޮޅުން ފުރަމަތަ ފަށާނީ ރަސްމާދޫ ސްކޫލުގަ

    ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ އެކަން ފަށާނީ 25 ސްކޫލުގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ…
    16 ޑިސެމްބަރ 2018

    މަދިރި ނައްތާލުމުގަ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަސައްކަތް ފަށަނީ

    “މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުން” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ސާފުކުރުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ…
    14 ޑިސެމްބަރ 2018

    ޓްރައި ޓްރައި ވަންޑޭ ޔޫ ކޭން ފްލައި

    ހަދާނުގެ ސަފުހާތަކުން ދެވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާނަމެވެ. މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުން އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ ޓީމް ހިތިގޮތަކަށް ކަޓައިގެން ދިޔަ ދުވަހެވެ. މާޔޫސްކަމާއި ހިތްދަތިކަމުން ފުރިގެންދިޔަ…
    13 ޑިސެމްބަރ 2018

    ޕިކްނިކް އޭރިޔާ އެއް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

    އުނގޫފާރުގައި ޕިކްނިކް ދާނެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިނިްމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި މިހާރުވެސް ގިނަބަޔަކު މޫދައްއެރިލާ ހިތްއުފާކޮށްލާ މަޖާކޮށްލަންދާ ސަރަހައްދު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމީ…
    12 ޑިސެމްބަރ 2018

    ސަމާލުވޭ! ޑެންގީ އާއި ބޭރަށް ހިންގުން ފެތުރެނީ

    ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޑެންގީ ހުމާއި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ކޮންމެ…
    Close