ކޮވިޑް-19

1,263,976 INFECTED 955,359 ACTIVE 239,536 RECOVERED 69,081 DEATH
19 INFECTED 6 ACTIVE 13 RECOVERED 0 DEATH
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސަކު ފައްސިވެއްޖެ

  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ކޮވިޑް-19 : އުނގޫފާރު ބަނދަރުގައި އަތް ދޮންނަ ތަށި ބަހައްޓައިފި

  3 ހަފުތާ ކުރިން

  ރ.އަތޮޅުން ޓެސްޓުކުރި 4 ސާންޕަލް ނެގެޓިވް

  3 ހަފުތާ ކުރިން

  ރ.ފައިނުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު ޓެސްޓް ކުރަނީ

  3 ހަފުތާ ކުރިން

  ކޮވިޑް 19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބަޔަކު ރ.ފުރަވެރި ރިސޯޓުން ފެނިއްޖެ

  3 ހަފުތާ ކުރިން

  އުނގޫފާރު އަދި އަލިފުށީގައި ދިރިއުޅޭ ބަނގުލަދޭޝް ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް 19 އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފި

  3 ހަފުތާ ކުރިން

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެންޓަލް އަދި އެކްސްރޭ ރޫމްގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

  3 ހަފުތާ ކުރިން

  އޭޕްރީލް 18 އަށް އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

  4 ހަފުތާ ކުރިން

  މައުލޫމާތު ނުފޮރުވާ! ތެދު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރޭ!

  5 މާރޗް 2020

  ޔޫއާރުއެޗް ގައި އަލަށް ޤާއިމުކުރި އީއެންޓީ ރޫމްގައި އާ ހިދުމަތްތަކާއެކު މިއަދު ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

  Close