3 ދުވަސް ކުރިން

  ބޮޑުފޮޅުދޫގައި ޒަމާނީ މަސްކަނޑާ އަށްޓެއް ހުޅުވައިފި

  އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި ޒަމާނީ މަސްކަނޑާއަށްޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. އެރަށު އާރުބީޖީ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން ”އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް ގެ އެހީގެ އިތުރުން ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއިއެކު …
  3 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ކޮވިޑް އަޕްޑޭޓް – އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެ އަދަދު 2 އަށް

  އުނގޫފާރުން މިރޭ ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް ކްލަސްޓަރ އިން އިތުރު މީހަކު ފައްސިވެ އަދަދު 2 އަށް އިތުރު ވެއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިކްލަސްޓަރ އާއި ބެހޭ…
  3 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު މޮނީޓަރިންއަށް ލައިފި

  އުނގޫފާރު މޮނީޓަރިންއަށް ލައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އުނގުފާރު މޮނީޓަރިންއަށް ލާފައި ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ފެންނާތީ ފުލޫ ކުލިނިކަށް ދެއްކި މީހަކު ފައްސިވެގެންނެވެ. މަޢުލޫމާތު…
  Close