16 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އ.ދ. މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކުރެއްވި ތަޤްރީރު

  بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ‎ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރީން؛ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. އ.ދ.ގެ 76 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ކާމިޔާބު…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  އާރުބީޖީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުގެ އަންހެން ވޮލީ ޓީމް މާލޭގައި އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗް ތަކެށް ކުޅެފި

  އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ އާރުބީޖީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން އެކުލަބު އަންހެން ވޮލީ ޓީމް 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ވީ ހުކުރުދުވަހު މާލޭގައި އެކުވެރިކަމުގެ 2 ވޮލީމެޗެށް ކުޅެފި އެވެ. އެކުލަބުން…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  ދަރިވަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އުނގޫފާރު ސްކޫލް ސަރަހައްދު ބައެއް ގަޑިތަކުގައި ބަންދު ކުރަން ފަށައިފި

  ދަރިވަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ކުރިމަތިން އޮންނަ ދެމަގެއްގެ ވަކިބައެއް، ސަރަހައްދު ބައެއް ގަޑިތަކުގައި ބަންދު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އުނގޫފާރު…
  Close