1 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ ސްކޫލް ގައި އޮންނާނެ

  2022-2026 ވަނަ އަހަރަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި ފައިވާ އުނގޫފާރުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުން މިރޭ ސްކޫލް ގައި އޮންނާނެއެވެ.…
  3 ދުވަސް ކުރިން

  2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް – އުނގޫފާރަށް އޮތީ ކޮން މަޝްރޫއު ތަކެއް؟

  2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހެޅުއްވީ 36.92…
  5 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވައިފި

  އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު ސައިޓައް ކުރެއްވި މިޒިޔާރަތުގައި އެއިމާރާތުގައި ޤާއިމުކުރެވެމުންދާ…
  Close