2 ދުވަސް ކުރިން

  “ކޮބާ ސާފު” ކެންޕޭންގެ ދަށުން ޒުވާނުންތަކެއް އުނގޫފާރު އިރުމަތީ ފާރާތު ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ބަކަރި ކޮއްޓާ ދިމާ އިރުމަތީ ފަރާތު ގޮނޑުދޮށް އުނގޫފާރު ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން މިއަދު ސާފުކޮށްފިއެވެ. ގަސްގަހުން އެޅޭ ފަތާއި ޕްލާސްްޓިކު ފުޅި އާއި އެކި ކަހަލަ…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  މަތީން އަތުން ޓިކެޓު އަތުލާ ޕީޕީއެމް އިން އިލްހާމަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި

  މިއަހަރު އޭޕްރިލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގުގެ އިންތިޙާބުގައި ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ދަނގެތި ދާއިރާގެ…
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ރަހުމަތުﷲ ބޯޓް ކަފުޖަހައިގެން އުނގޫފާރަށް ގެންނަނީ

  އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލެއިން ރ.އަތޮޅަށް ފުރި ފަހުން އިންޖީނު ހުއްޓުނު ރ.އުނގޫފާރު “ރަހުމަތުﷲ” ބޯޓު ކަފު ޖަހައިގެން އުނގޫފާރަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ރަހުމަތުﷲ ބޯޓު…
  4 ދުވަސް ކުރިން

  އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި ރ.އަތޮޅުގެ ގިނަ ފަޅުރަށްތަކެއް!

  އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅޭ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓު މިއަދު މި ވަނީ އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައެވެ. ދިވެހި ތާރީހުގައި ހިނގައިދިޔަ އެންމެ…
  5 ދުވަސް ކުރިން

  ރަހުމަތުﷲ ބޯޓު އިންޖީނު ހުއްޓިގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިވެއްޖެ

  މާލެއިން ރ.އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރުމަށް ރޭ  ފުރި އުނގޫފާރު “ރަހުމަތުﷲ” ބޯޓް އިންޖީނު ހުއްޓިގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. ރޭ 20:30 ގައި މާލެއިން ފުރި ބޯޓު…
  6 ދުވަސް ކުރިން

  ޓިކް ޓޮކްގައި ބަރަހަނާވުން ދިވެހިން ބަލައިގަތީތޯ؟

  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަ މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެހާ މަޤުބޫލް ނުވެދާނެއެވެ. މިއީ “ކަޓު ހިޔާލެއް” ކަމުގައި ގިނަ ދިވެހިން ދެކިދާނެއެވެ. މިހެން ބުނާތީ ބުނާ…
  6 ދުވަސް ކުރިން

  އެމްޑީއޭ އިން ރީހާން އަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ނުދޭން ނިންމައިފި

  19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވަށް ނިންމަވާފައިވާ އެމްޑީއޭގެ ޔޫތު މަޖުލިސްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ރީހާންއަށް ޓިކެޓު ނުދޭން އެ ޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ.…
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ހުޅުދުއްފާރަށް 400 ކިލޯވޯޓުގެ ގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނެސްފި

  ހުޅުދުއްފާރަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް އެރަށަށް 400 ކިލޯ ވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނެސްފިއެވެ. ހުޅުދުއްފާރަށް މި ޖަނަރޭޓަރު ގެނެސްފައި ވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   އަލިފުށި ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން އާއްކޮ ކުރިމަތިލަނީ

   19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި އަލިފުށި ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިމަލިލާން ރ.އަލިފުށި، ވީނަސް، މުޙައްމަދު އާސިމް (އާއްކޮ) ނިންމައިފިއެވެ. އޭނާ އެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   އަލިފުށީ ދާއިރާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ޓިކެޓް އަހުމަދު ހުސެއިންއަށް

   19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު އަޙުމަދު ހުސެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ރ. އަތޮޅުގެ 5 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުން ފޯމް ހުށައަޅައިފި

   6 އެޕްރީލް 2018 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ރ.އަތޮޅުގެ 5 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ 5 ކެނޑިޑޭޓުން…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ޔާމީން ރަޝީދު މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

   ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި މޯލްޑިވްސް ތާޑް ވޭ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޓީޑީގެ) ޓިކެޓުގައި އެ ޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ

   06 އޭޕްރިލް 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރުގެ ވޯޓްލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި އޮފިޝަލެއް…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ރ.އަތޮޅުގެ ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ރަސްމީކޮށް ޓިކެޓު ހަވާލުކޮށްފި

   އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ރ.އަތޮޅުގެ 5 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ 5 ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ރަސްމީކޮށް އެ ޕަޓީގެ ޓިކެޓު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް އެޕާޓީގެ ޓިކެޓު ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ޕީއެންސީ ޓިކެޓުގައި އާދަމް ޝަރީފް ވާދަކުރަނީ

   އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފަށް ރޭ ދީފި…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ޕީޕީއެމް ޓިކެޓުގައި މަތީން އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް

   06 އޭޕްރިލް 2019 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް ޓިކެޓުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަން ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްމަތީން މުޙައްމަދު ނިންމަވައިފިއެވެ.…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޖޭޕީ ޓިކެޓް އިލްހާމަށް

   06 އޭޕްރިލް 2019 ގައި އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަހުމަދަށް އެ…
    15 ޖަނަވަރީ 2019

    އިނގުރައިދޫގައި ހިންގި “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން” ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

    ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރ.އިނގުރައިދޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގި “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން 15” ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން” މި ނަމުގައި 2018…
    20 ޑިސެމްބަރ 2018

    ހެނދުނުގެ ނާސްތާ – ރ އަތޮޅުން ފުރަމަތަ ފަށާނީ ރަސްމާދޫ ސްކޫލުގަ

    ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ އެކަން ފަށާނީ 25 ސްކޫލުގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ…
    16 ޑިސެމްބަރ 2018

    މަދިރި ނައްތާލުމުގަ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަސައްކަތް ފަށަނީ

    “މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުން” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ސާފުކުރުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ…
    14 ޑިސެމްބަރ 2018

    ޓްރައި ޓްރައި ވަންޑޭ ޔޫ ކޭން ފްލައި

    ހަދާނުގެ ސަފުހާތަކުން ދެވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާނަމެވެ. މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުން އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ ޓީމް ހިތިގޮތަކަށް ކަޓައިގެން ދިޔަ ދުވަހެވެ. މާޔޫސްކަމާއި ހިތްދަތިކަމުން ފުރިގެންދިޔަ…
    13 ޑިސެމްބަރ 2018

    ޕިކްނިކް އޭރިޔާ އެއް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

    އުނގޫފާރުގައި ޕިކްނިކް ދާނެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިނިްމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި މިހާރުވެސް ގިނަބަޔަކު މޫދައްއެރިލާ ހިތްއުފާކޮށްލާ މަޖާކޮށްލަންދާ ސަރަހައްދު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމީ…
    12 ޑިސެމްބަރ 2018

    ސަމާލުވޭ! ޑެންގީ އާއި ބޭރަށް ހިންގުން ފެތުރެނީ

    ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޑެންގީ ހުމާއި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ކޮންމެ…
    Close