1 ދުވަސް ކުރިން

  ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ ގުޅުމަށް  އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާއި ގުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން އިއްޔެ…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ހުޅުވާލި 3 ވަޒީފާ އަކީ ސީނިއަރ ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ، ސީނިއަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  35 ގެ ހިދުމަތައްފަހު މުހައްމަދު ހުސައިން ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

  35 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހުގެ ހިދުމަތައްފަހު އުނގޫފާރު މަސްޖިދުލް ތަރާހުމްގެ އިމާމްކަން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މުހައްމަދު ހުސައިން، ދޭލިޔާގެ ރ. އުނގޫފާރު، މިއަދު ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ…
  Close