2 ދުވަސް ކުރިން

  ޔޫއާރްއެޗް އަށް ދެއްކި ނައިފަރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކި ނައިފަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. ޔޫއާރްއެޗް އިން ބުނި ގޮތުގައި ފައްސިވެފައި ވަނީ ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  އަލިފުށި ވީއޭ ބޯޓްޔާޑުގެ ސްލިޕްވޭ އިން 100 ވަނަ އަޅުނދަށް ޚިދުމަތް ދީފި

  ގޯގުޑްސް މޯލްޑިވްސް އިން އަލިފުށި ބޯޓުޔާޑްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސްލިޕްވޭއިން 100 ވަނަ އުޅަނދަށް ޚިދުމަތް ދީފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ގޯގުޑްސް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނި އެ ކުންފުނިން…
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ފާއިތުވި ދެ އަހަރާ ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ގައި ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް މަދު – ޕޮލިސް

  ފާއިތުވި ދެ އަހަރާ އަަޅައިބަލާއިރު މިއަހުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް މަދުވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ފާއިތުވި ދެ އަހަރުގެ ރަމަޟާން…
  Close