3 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ

  ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި ސަރަހައްދީ ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ހޯދަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ހެލްތު…
  5 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އޭވައިސީ މަދަހަ މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

  އަނގޮޅިތީމް ޔޫތު ކުލަބް (އޭވައިސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޭވައިސީ މަދަހަ މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް އޮތީ މިދިޔަ ހުކުރު، ހޮނިހިރު އާދިއްތަ ދުވަހު…
  7 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 22 ވަނަ ސުވާލު

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 22 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
  20 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރްއާން މުބާރާތް 1440 – ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ ކިޔެވުން ނިމިއްޖެ

  ރ.ދުވާފާރުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރްއާން މުބާރާތް 1440 ގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ބައިވެރިން ކިޔަވާ ނިމިއްޖެއެވެ. މުބާރާތު އެންމެ ފަހު ދަންފަޅި އޮތީ މިއަދު މެންދުރު…
   10 އޭޕްރިލް 2019

   އުނގޫފާރު ކަނބަލުންގެ ސަޕްރައިސް ސައިފޮދެއް ކެމްޕެއިން ޓީމަށް

   ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއިން ހާއްސަކޮށް އުނގޫފާރުން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑޭ) އަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން…
   9 އޭޕްރިލް 2019

   ވައްޑޭ މާލެ ދިއުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

   މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ވަހީދު…
   6 އޭޕްރިލް 2019

   ލައިވް: 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ޙާއްސަ ކަވަރޭޖް

   މިއަދު ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޙާއްސަ ކަވާރޭޖަށް މަރުހަބާ.
   5 އޭޕްރިލް 2019

   ޒުވާނުން އިލްހާމަށް އޮތް ތާއީދު ދައްކާލައިފި!

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. މާދަމާ އޮންނަ…
   5 އޭޕްރިލް 2019

   އަޅުގަނޑު މަތީންއަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން – ރައީސް ޔާމީން

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. މާދަމާ އޮންނަ…
   5 އޭޕްރިލް 2019

   ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހުބަސް: އަޅުގަނޑަށް ކަމެއް ކޮށްދެނީ ވިއްޔާ އިލްހާމް ހޮވައިދީ

   މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އިލްހާމް އަޙުމަދަށް ތާއީދުރައްވާކަން ރައީސް ޔާމިން އަނެއްކާވެސް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން…
   5 އޭޕްރިލް 2019

   މަތީނުގެ ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އުމަރު ނަސީރު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެންފި!

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ…
   4 އޭޕްރިލް 2019

   އެންޓި ކެމްޕޭނަށް ސަމާލުވޭ! މަތީނު ހުރީ ސާބިތުކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންނާއިއެކު!

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ…
   3 އޭޕްރިލް 2019

   ކޮމަންވެލްތު އޮބްޒާވަރުން މަތީންއާ ބައްދަލުކޮށްފި

   ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރަން ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެއަށް ފޮނުވި ވަފުދުން މަތީންއާއި ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ، އަބްދުލް މަތީން މުހައްމަދު…
    5 ދުވަސް ކުރިން

    ޑެންގޫ އަދި ޗިކުންގުންޔާ އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެނީ ރ.އަތޮޅުގައި، ސަމާލުވޭ!

    މި ދުވަސްކޮޅު ރާއްޖޭގައި އާންމުވަމުންދާ ޑެންގޫ އަދި ޗިކުން ގުންޔާ ރޯގާ އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ އެއް އަތޮޅަކީ ރ.އަތޮޅުގައި ކަމުގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)…
    6 ދުވަސް ކުރިން

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 16 ވަނަ ދުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 16 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    1 ހަފުތާ ކުރިން

    ޒުވާނުން ނިކުމެ ފަޅުތެރެ ސާފުކޮށްފި

    އުނގޫފާރު ފަޅުތެރެއަށް ޖަމާވެފައިވާ ކުނިތައް އުނގޫފާރު ޒުވާނުންގެ ބަޔަކު ނިކުމެ ނަގާ ސާފުކޮށްފިއެވެ. ރޭ އިރާކޮޅު 21:00 ން 23:00 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގައި ތިރީހަކަށް…
    1 ހަފުތާ ކުރިން

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 15 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 15 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    1 ހަފުތާ ކުރިން

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 14 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 14 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    1 ހަފުތާ ކުރިން

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 13 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 13 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    Close