4 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ދުވާފަރުގައި އިންޓައޮފީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ފަށައިފި

  ރ. ދުވާފަރު މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ޙާއްސަ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރ.ދުވާފަރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމާއި ދުވާފަރުގައި ބެޑްމިންޓަން ކުރިއެރުވުމަށް ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ…
  4 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ވާދޫ ސްކޫލުގެ މުސްކުޅި ދަރިވަރެއްގެ ލޯބި ސްކޫލަށް ފޮނުވީ ލަވަޔަކުން!

  ރ. ވާދޫއަށް އުފަން މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ ޒިދާން މުހައްމަދު (ލިޔާ ކުއްޖާ) މި ވަނީ ރ. ވާދޫ ސްކޫލަށް ބޮޑު ހަދިޔާ އެއް ދީފައެވެ. އެ ގޮތުން…
  16 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ޔޫއާރްއެޗްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު 14:30 ގައި

  ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު މެންދުރު 14:30 ގައި އޮންނާނެއެވެ. ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް  ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ…
  Close