20 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ރަޖިސްޓާރޑް ނާސް

  މަޤާމު ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް މަޤާމުގެ ނަންބަރު J-306616 ބޭނުންވާ އަދަދު 1 (އެކެއް) މަޤާމުގެ ގިންތި ދާއިމީ މަޤާމުގެ ރޭންކް ސީއެސް 8-1 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ނަރސިންގ…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  ބީއެމްއެލް އުނގޫފާރު ބްރާންޗްގެ އާ އިމާރާތް އަދި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ހުޅުވައިފި

  އުނގޫފާރުގައި އިމާރާތްކުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އުނގޫފާރު ބްރާންޗްގެ އާ އިމާރާތާއި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އުނގޫފާރު ބްރާންޗްގެ އާ އިމާރާތް…
  3 ދުވަސް ކުރިން

  މަދިރިއާ ދެކޮޅަށް އުނގޫފާރު ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތަކަށް ރައްޔިތުން ނިކުންނަނީ!

  ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ރައްޔިތުން ނިކުމެ މުޅި އުނގޫފާރު ސާފުކޮށްލުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި…
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ސީވިއް ސްޕީޑުން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ޓިކެޓު ވަރަށް ބޮޑަށް އަގުހެޔޮކޮށްފި!

  ރ.އަތޮޅާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ލޯންޗް ފެރީ، ސީވިއް ސްޕީޑްގެ ޓިކެޓުގެ އަގުތަށް ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ވަރަށް ބޮޑުތަން ހެޔޮ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ރ.އަތޮޅުގެ އުނގޫފާރު، ދުވާފަރު،…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރު ކަނބަލުންގެ ސަޕްރައިސް ސައިފޮދެއް ކެމްޕެއިން ޓީމަށް

   ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއިން ހާއްސަކޮށް އުނގޫފާރުން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑޭ) އަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ވައްޑޭ މާލެ ދިއުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

   މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ވަހީދު…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ލައިވް: 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ޙާއްސަ ކަވަރޭޖް

   މިއަދު ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޙާއްސަ ކަވާރޭޖަށް މަރުހަބާ.
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ޒުވާނުން އިލްހާމަށް އޮތް ތާއީދު ދައްކާލައިފި!

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. މާދަމާ އޮންނަ…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އަޅުގަނޑު މަތީންއަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން – ރައީސް ޔާމީން

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. މާދަމާ އޮންނަ…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހުބަސް: އަޅުގަނޑަށް ކަމެއް ކޮށްދެނީ ވިއްޔާ އިލްހާމް ހޮވައިދީ

   މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އިލްހާމް އަޙުމަދަށް ތާއީދުރައްވާކަން ރައީސް ޔާމިން އަނެއްކާވެސް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   މަތީނުގެ ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އުމަރު ނަސީރު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެންފި!

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އެންޓި ކެމްޕޭނަށް ސަމާލުވޭ! މަތީނު ހުރީ ސާބިތުކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންނާއިއެކު!

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ކޮމަންވެލްތު އޮބްޒާވަރުން މަތީންއާ ބައްދަލުކޮށްފި

   ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރަން ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެއަށް ފޮނުވި ވަފުދުން މަތީންއާއި ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ، އަބްދުލް މަތީން މުހައްމަދު…
    14 މާރޗް 2019

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އަހަރީ ދުވަހު ފޮޓޯ މައުރަޒެއް ބާއްވަނީ

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލާއި ރ.އަތޮޅުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ  ތާރީހީ ފޮޓޯ މައުރަޒެއް ބޭއްވުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައި…
    15 ޖަނަވަރީ 2019

    އިނގުރައިދޫގައި ހިންގި “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން” ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

    ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރ.އިނގުރައިދޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގި “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން 15” ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން” މި ނަމުގައި 2018…
    20 ޑިސެމްބަރ 2018

    ހެނދުނުގެ ނާސްތާ – ރ އަތޮޅުން ފުރަމަތަ ފަށާނީ ރަސްމާދޫ ސްކޫލުގަ

    ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ އެކަން ފަށާނީ 25 ސްކޫލުގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ…
    16 ޑިސެމްބަރ 2018

    މަދިރި ނައްތާލުމުގަ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަސައްކަތް ފަށަނީ

    “މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުން” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ސާފުކުރުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ…
    14 ޑިސެމްބަރ 2018

    ޓްރައި ޓްރައި ވަންޑޭ ޔޫ ކޭން ފްލައި

    ހަދާނުގެ ސަފުހާތަކުން ދެވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާނަމެވެ. މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުން އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ ޓީމް ހިތިގޮތަކަށް ކަޓައިގެން ދިޔަ ދުވަހެވެ. މާޔޫސްކަމާއި ހިތްދަތިކަމުން ފުރިގެންދިޔަ…
    13 ޑިސެމްބަރ 2018

    ޕިކްނިކް އޭރިޔާ އެއް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

    އުނގޫފާރުގައި ޕިކްނިކް ދާނެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިނިްމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި މިހާރުވެސް ގިނަބަޔަކު މޫދައްއެރިލާ ހިތްއުފާކޮށްލާ މަޖާކޮށްލަންދާ ސަރަހައްދު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމީ…
    Close