7 ދުވަސް ކުރިން

  ޔޫއާރްއެޗްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ބޭނުންވާ ކާޓްރިޖް ހަވާލުކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޖީންއެކްސްޕާޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކާޓްރިޖް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޔޫއާރްއެޗް އާއެކު އިތުރު 5 ހޮސްޕިޓަލެއްގައި…
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރަކު ނިޔާވެއްޖެ

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 15 އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ޑރ. ޕްރަގާޝް ރަގަވާލޫ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެއްޖެވެ. މިކަން ހާމަވެފައި ވަނީ ޑރ.ޕްރަގާޝްގެ ދަރިއަކު ފޭސްބުކްއި ކޮށްފައިވާ…
  Close