ކުޅިވަރު

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން އުނގޫފާރު ގައިވެސް ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޗުއަލް ދުވުން، “އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން” ރޭ ފަށައިފި އެވެ. ރޭފެށި މިދުވުން މިއަދު ހަވީރުވަނީ އުނގޫފާރުގައިވެސް ބާއްވާފައެވެ. ދެ ދުވަހުގެ…

މިއަދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ 3 މެޗުވެސް އުނގޫފާރު ވޮލީ ޓީމުތައް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ 3 މެޗުވެސް އުނގޫފާރު ވޮލީ ޓީމުތައް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރުގެ 3 ޓީމު މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ނ. މާޅެންދޫ އަންހެން ވޮލީ…

ވާދޫ އާއި އުނގޫފާރު ބައްދަލުކުރި މެޗް ވާދޫން ކާމިޔާބުކޮށްފި!

ރ. ވާދޫ އެފްސީ އާއި ރ. އުނގޫފާރު (ޑީކޭޒެޑް) ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗް ވާދޫ އެފްސީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރ. ވާދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ފުޓްސަލް ގްރައުންޑްގައި…

އިފުރުގައި 3 އޮން 3 ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އިފުރު އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 3 އޮން 3 ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް އޮންނަނީ މި މަހުގެ 27 އަދި 28…

އުނގޫފާރުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ

އުނގޫފާރުގައި ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ އުނގޫފާރު އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯ ކޯޓަށް ބެޑްމިންޓަން ކުޅުމަށްދާ ޒުވާނުން…

އުނގޫފާރުގެ ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުގެ ދަށުން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ނެތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި…

ފައިނުގެ ފޭސް ކަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް އަލީ އުނައިސް “އުންނި”

ރ.ފައިނުގެ ފޭސް ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ފޭސްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2019 ގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އުނގޫފާރު އެފްސީގެ…

ފައިނު ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ގާލެންޑޯ ހޯދައިފި

ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވާސް (ފޭސް ޖަމިއްޔާ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ފައިނު ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް 2019 ގައި ހިމެނޭ ފޭސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ…

އެޗް އެސް ސީ ފުޓުސަލް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އިން މިރޭ ލައިވްކުރަނީ

ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ހުޅުދުއްފާރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން ކުރިއަށްގެންދާ “އެޗް އެސް ސީ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019” ގެ ފައިނަލް މެޗު އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން މިރޭ…

ކްލަބު ޔޫތު ސްޓަރ އިން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓުބޯޅަ ކޯޗިންކޭމްޕް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ރ އުނގޫފާރު ކުލަބް ޔޫތު ސްޓަރ އިން ކުރިއަށްގެންދާ، އެކުލަބުގެ 5 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޭމްޕް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި ކޯޗިން ކޭމްޕް ފެށުމުގެ…
Close