ކުޅިވަރު

ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވައިލައިގެން އެފްއޭއެމް “ޑީ” ލައިސެންސް ކޯރޗިންގ ކޯހެއް ދުވާފަރުގައި ބާއްވަނީ

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުގެ އިސްނެގުމާއި އެކު ރ. އަތޮޅަށް ހުޅުވައިލައިގެން އެފްއޭއެމް “ޑީ” ލައިސެންސް ކޯރޗިންގ ކޯހެއް ދުވާފަރުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކޯސް ކުރިއަށް…

ރެވޮލިއުޝަނަރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ޖެނަރޭސަން ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން ހިންގި އެރަށުކައުންސިލްގެ “ލެގޫންވިއު ރަށުފޯރި ޕާރކް ވޮލީ މުބާރާތް” ނިންމާލައިފި

އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްއިން ޕާރކް ވޮލީ މުބާރާތް ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނުގެ ދަށުން އާރުބީޖީ ސްޕޯރޓްސްް ކުލަބުން “ލެގޫންވިއު ރަށުފޯރި ޕާރކް ވޮލީ މުބާރާތް”…

އާރުބީޖީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުގެ އަންހެން ވޮލީ ޓީމް މާލޭގައި އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗް ތަކެށް ކުޅެފި

އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ އާރުބީޖީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން އެކުލަބު އަންހެން ވޮލީ ޓީމް 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ވީ ހުކުރުދުވަހު މާލޭގައި އެކުވެރިކަމުގެ 2 ވޮލީމެޗެށް ކުޅެފި އެވެ. އެކުލަބުން…

ވެސްޓް ބީޗް ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް – ފުރަތަމަ މެޗް ޓީމް އޮރި އަދި ކޭޑީއެފްޓީ

އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީ ސެންޓަރުން ބާއްވާ “ވެސްޓް ބީޗް ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021” ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގުރުއަތު ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީ ސެންޓަރުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި…

“ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021” ގައި ބައިވެރިވީ 7 ޓީމް

އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީ ސެންޓަރުން ބާއްވާ “ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021” ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވިއިރު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 7 ޓީމެވެ. އެއީ…

“ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021” ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީ ސެންޓަރުން ބާއްވާ “ޔޫސީސީ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021” ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގައި ފެށުމަށް ތާވަލް…

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި އުނގޫފާރު އަދި ކެނދިކުޅުދޫ މާދަމާ ބައްދަލުކުރަނީ

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި އުނގޫފާރު އެފްސީ އާއި ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް މާދަމާ ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. ކެނދިކުޅުދޫ…

އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ އާރުބީޖީ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަށް މެކުހަށް

އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ އާރުބީޖީ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން އެކުލަބުން ކުރަމުން އައި އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތްތަށް ނިންމާލުމަށްފަހު އެކުލަބުން ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަށް މެކުހަށް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް އެކުލަބުގެ…

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި ކެނދިކުޅުދޫ އަދި މާޅެންދޫ މިއަދު ބައްދަލުކުރަނީ

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަދި އަވައްޓެރި މާޅެންދޫ މިއަދު ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. މިމެޗުގައި ބައްދަލުކުރާ މާޅެންދޫ…

އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ޕްލޭ އޭރިޔާގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އުނގޫފާރު ސްކޫލްގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ޕްލޭ އޭރިޔާގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ހަހާސް ފައްސަތޭކަ އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ މި ޕްލޭއޭރިއާ…
Close