304
0

އުނގޫފާރުގައި 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑު ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަނީ

304
0

އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ބޮޑު ޢީދު މިގޮތައް ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމީ މިއަދު އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ފަރާތްތަކުން އެކަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު އެކެއްޖެހިއިރު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ފާއިތުވި ޢީދުތަކުގައި ޢީދު ކުޅިވަރުތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ބައެއް ފަރާތްތައްވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

ފާއިތުވި 1441 ވަނަ އަހަރކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޢީދު ފާހަގަ ކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. އުނގޫފާރު ގައި ރަށުފެންވަރުގައި ބޮޑު ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް އެންމެ ފަހުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ 1440 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *