321
0

އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އެސްޓީއޯއިންދޭ ހަދިޔާ މެއިމަހު 165 ކުއްޖަކަށް

321
0

އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިނި ދިޔަ މެއިމަހު އުފަންވި 165 ކުއްޖަކަށް އެހަދިޔާ ދީފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް އެސްޓީއޯއިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މާލޭގެ 2 ހޮސްޕިޓަލަކާއި އަތޮޅު ތެރޭގެ 7 ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މެއިމަހު މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕޮޓަލްގައި މި ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު ޔޫއާރުއެޗް ގައި އުފަންވި ދެކުދިންނަށް ހަދިޔާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މިއީ، އެސްޓީއޯއިން ކުރިއަށް ގެންދާ “އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާއެއް” ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން، ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ..

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *