725
0

އަނަދު ކަޕު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދިނުމަށް އަޝްފާޤް ދުވާފަރަށް

725
0

މިއަދު ހަވީރު ރ. ދުވާފަރުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އަނަދު ކަޕް 2022” ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް އަލީ އަޝްފާޤް ދަނގަޑޭ ދާދި ދެންމެ ދުވާފަރަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ދުވާފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް އަހުނަދު ދައުވަތަށް އަޝްފާޤު ދުވާފަރަށް އައުމުން އަސްފާޤަށް ދުވާފަރުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސްމެންބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގައި ދުވާފަރުގެ 8 ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ.

0

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *