598
0

“ޓީމް އޮރި – އަންޑަރ 16 ފްޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023” ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

598
0

ޓީމު އޮރީގެ ފަރާތުން ސޯޅަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ “ޓީމް އޮރި އަންޑަރ 16 ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023” މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ފުމުގެ ފުރުސަތު އެޓީމުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މުބާރާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އޮރިން ބުނެފައިވަނީ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް އެޓީމުގެ ފޭސްބްކް ޕޭޖުން މެދުވެރިކޮށް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc1v8FoT3k1uQ…/viewform

އުނގޫފާރަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ. މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހު 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޓީމް އޮރި އަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުނގޫފާރުގައި ހަރަކާތް ތެރިވަމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ ޓީމެކެވެ. މިއީ ޓީމް އޮރީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ.

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *