314
0

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މިއަދު ހަވީރު

314
0

ބައިނަލް އަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މިއަދު އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި އޮންނާނެއެވެ.

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:00 ން 17:45 އަށެވެ.

ތަފާތު އެކިއެކި އައިޓަމްތައް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިހަރަކާތުގެ ތީމު ކުލައަކީ އޮރެންޖް ކުލައެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށްގެންދާ މިހަރަކާތުގައި ދެޖިންސުގެ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ދެއްވުމަށް ހޮސްޕިޓަލެގެފަރާތުން އެދިލައްވައެވެ.

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *