656
0

އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ޓީމްގެ ޖާޒީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރި އޯޑަރ އަށް ހުޅުވާލައިފި

656
0

މިމަހު 23 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ރ އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023” ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ޓީމްގެ ސަޕޯޓަރސް ޖާޒީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރި އޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުން މިކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ސަޕޯޓަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން މިކަމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ ކަމަށެވެ. އެފަރާތްތަކުން އެދިލައްވަނީ ފަހުވަގުތައް މަޑުނުކުރަށްވާ މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 12 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30 ގެ ކުރިން އެފަރާތްތަކާއި ގުޅުއްވައިގެން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި އުނގޫފާރު ޓީމު ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މުބާރާތް ފަށާ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ނިކުންނާނީ މިމުބާރަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ދުވާފަރު ޓީމާއި ދެކޮޅަށެވެ.

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *